Browsing Research Articles (Afrikaans and Dutch) by Title

Now showing items 16-22 of 22

  • Research skills in translation studies : what we need training in 

   Pym, Anthony (Akademiai Kiado RT, 2013-06)
   This paper reports on evaluative comments made over some ten years on research by students in the doctoral program in Translation and Intercultural Studies at the Universitat Rovira i Virgili in Tarragona, Spain. The vast ...

  • Spanner in die wat? – Wopko Jensma en die mineurletterkunde van Deleuze en Guattari 

   Willem, Anker (LitNet Academic, 2011-12)
   Opsomming In 1993 het Gunther Pakendorf ’n artikel in Stilet gepubliseer getitel “Kafka, en die saak vir die ‘klein letterkunde’”, waarin hy aanvoer dat Wopko Jensma (1939–1993?) se poësie miskien die beste Suid-Afrikaanse ...

  • There is no need for the terms polysemy and homonymy in lexicography 

   Bergenholtz, Henning; Agerbo, Heidi (Bureau of the WAT, 2014)
   This paper describes a radically different approach to polysemy and homonymy from the ones normally presented in linguistic and lexicographic literature on this topic. Our main criticism of the traditional approaches lies ...

  • Die toeval van ’n tentwoning / Die metanarratief van die toeverlaat 

   Van den Heever, Alettie (LitNet Academic, 2011-12)
   Opsomming In hierdie artikel word Helena Verbloem, die hoofkarakter in Ingrid Winterbach se Die boek van toeval en toeverlaat (2006), se verstrengeldheid in die taal van die toeverlaat vanuit ’n godsdienssosiologiese ...

  • Towards a Southern African English defining vocabulary 

   Hiles, Lorna (Bureau of the WAT, 2014)
   Controlled defining vocabularies have been used regularly in lexicography since the 1970s. They are mostly employed in learners' and school dictionaries and have been used to ensure that the definitions are easily understood ...

  • Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke 

   Beyer, Herman L. (Stellenbosch : Stellenbosch University, Bureau of the WAT, 2011)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Adresseringsekwivalensie geld in 'n woordeboekartikel wanneer al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma neerslag vind in die doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling en elke ...

  • Woordeboeke en dowe gebruikers : huidige probleme en die behoefte aan beter oplossings 

   Fourie Blair, Hanelle (Bureau of the WAT, 2013)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Gebaretaalleksikografie is 'n afdeling van die leksikografie wat tot dusver 'n grootliks vae, onbelangrike area was. Die ontwikkeling van gebaretaalleksikografie was in die verlede onderhewig aan ...