Browsing Research Articles (Afrikaans and Dutch) by Title

Now showing items 42-61 of 144

  • H.A. Welker and pedagogical lexicography 

   Tarp, Sven (Bureau of the WAT, 2010)
   The lexicographer Herbert Andreas Welker's book of more than 500 pages about pedagogical lexicography provides a panoramic overview of the various types of pedagogical dictionaries as well as the corresponding theoretical ...

  • Hesseling : ’n eeu later 

   Ponelis, Fritz (AOSIS Publishing, 1999-04)
   The Dutch linguist D.C. Hesseling was a pioneer of creole studies. The first evidence of Hesseling's interest in language contact and creole languages was his publications on Afrikaans. Hesseling formulated the core of his ...

  • How to do language policy with dictionaries 

   Bergenholtz, Henning; Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2006)
   The lexicographical presentation of terms from the field of language planning often lacks clear and unambiguous distinction and proper explanation. Too often dictionaries even fail to include these terms in the lemma list, ...

  • Ideologiese oorwegings by die vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans 

   Spies, Carla-Marie; Feinauer, Ilse (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2011-06)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die ideologiese motiverings agter die besluitneming in die vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis uit Nederlands in Afrikaans (Die Agterhuis). ...

  • Die impak van kritiek op die samestelling van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) 

   Botha, Willem F. (Buro vir die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, 2004)
   Die WAT se sensitiwiteit vir kritiek blyk duidelik uit die feit dat geeneen van die hoofpunte van kritiek ten opsigte van die eerste ag dele in die kritiek op dele IX en X herhaal word nie. Ensiklopediese behandeling van ...

  • Inclusion strategies for multi-word units in monolingual dictionaries 

   Louw, Phillip (Bureau of the WAT, 2006)
   This article focuses on inclusion strategies for different types of multi-word units, beit as part of the macrostructure or embedded as treatment units in the microstructure of a specificdictionary. The types of multi-word ...

  • Intertalige en kruiskulturele verkeer tussen Afrikaans en Nederlands in Marlene van Niekerk se verhaalbundel Die sneeuslaper 

   Viljoen, Louise (LitNet, 2016-05-11)
   Verskeie lesers het kommentaar gelewer op die wyse waarop die gebruik van Afrikaans in Marlene van Niekerk se verhaalbundel Die sneeuslaper deur ander tale, veral Nederlands, “geperforeer” of “geïnfiltreer” is. In hierdie ...

  • Kernstappe vir kwaliteitbestuur in die vertaalbedryf en in akademiese vertaalkantore 

   Van Rensburg, Alta (University of Stellenbosch, Department of General Linguistics, 2017)
   Taaldienste soos vertaling, redigering en tolking is van kardinale belang in ’n meertalige samelewing en aan ’n hoëronderriginstelling waar die taaldiversiteit van sy personeel en studente erken word. Die vertaling van ...

  • Konflik, representasie, interpretasie – die waarheid gelieg 

   Robinson, Rensia (AOSIS Publishing, 2002-04)
   The poetic concept “taalskadeloosstelling” (disempowerment of speech) in a poem by T.T. Cloete can be related to a poetic procédè in another of his poems, namely “Foto Boerevegters” from the volume Driepas (1989:111). In ...

  • Die leksikografiese aanbieding en behandeling van vaste uitdrukkings 

   Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2013)
   Vir leksikograwe is dit belangrik om in hulle besluite oor die insluiting van vaste uitdrukkings in hulle woordeboeke vertroud te wees met die status van vaste uitdrukkings as volwaardige leksikale items. Hierdie status ...

  • A lexicographic approach to language policy and recommendations for future dictionaries 

   Tarp, Sven; Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2008)
   Language policy prevails at different levels and its formulation typically results in a prescriptive presentation of data. In their dictionaries, lexicographers have to respond to the decisions of language policy makers. ...

  • Die literere vertaler as kulturele bemiddelaar 

   Muller, M. B.; Feinauer, I. (AOSIS Publishing, 2008-07-25)
   The translation process is an intercultural transfer that does not only take place between two languages, but between two cultures, as the source and target text are each embedded in a communicative situation in their ...

  • Log files can and should be prepared for a functionalistic approach 

   Bergenholtz, Henning; Johnsen, Mia (Stellenbosch - Stellenbosch University, Bureau of the WAT, 2007)
   ENGLISH ABSTRACT: User surveys of printed dictionaries may be characterised as non-representative and non-realistic laboratory tests, often with retrospective questions based on memory. Log file analyses concerning the use ...

  • The loyalty of the literary reviser : author, source text, target text or reader? 

   Feinauer, Ilse; Lourens, Amanda (University of Stellenbosch, Department of General Linguistics, 2017)
   The processes of revision and translation, according to Mossop (2010:112-113), can address the problem of conflicting interests, goals and needs by taking different approaches. Translation, he suggests, should seek to ...

  • Makrostruktuuraanpassings vanaf gedrukte na e-woordeboeke 

   Gouws, Rufus (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2014-09)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die heersende leksikografieteorie is primer ontwerp vir gedrukte woordeboeke. Aanpassings is nodig om 'n omvattende teorie te he wat vir sowel gedrukte as e-woordeboeke voorsiening maak. Vir 'n ...

  • The microstructure of Isichazamazwi SesiNdebele 

   Maphosa, Mandlenkosi; Nkomo, Dion (Bureau of the WAT, 2009)
   This article analyses the microstructure of Isichazamazwi SesiNdebele. The analysis takes place on two levels: the level of availability of information and the level of accessibility of the available information to dictionary ...

  • Minimum vereistes vir professionele vertalers : vertaalvermoe volgens die teorie en in die praktyk 

   Van Rensburg, Alta (LitNet, 2014-08)
   Een van die beste metodes om die gehalte van ’n vertaalproduk te verseker, is om ’n geskikte vertaler vir ’n spesifieke vertaalopdrag te vind. Die vertaalberoep is egter ongereguleerd, wat beteken dat minimum vereistes vir ...

  • Die miskruier, hoop en die verlede? Miskruier (2005) deur Jaco Botha as kritiese distopiese roman 

   Barendse, Joan-Mari (LitNet, 2013-12)
   In hierdie artikel word daar geargumenteer dat Miskruier (2005) deur Jaco Botha hoofsaaklik as ’n kritiese distopie beskou kan word as gevolg van die wyse waarop die verlede hanteer word in die roman. Volgens Baccolini ...

  • Die mistieke dimensie en kontemplatiewe aard van die kreatiewe daad by Sheila Cussons 

   Janse van Rensburg, Carine (LitNet, 2012-03)
   Hierdie artikel gee ’n beskouing van dié digterskapsverse van Sheila Cussons waarin eerstens die mistieke, en tweedens die kontemplatiewe, die grondslag vorm. Wat duidelik uit die ontleding van die betrokke gedigte spreek, ...

  • Moet Afrikaans geherstandaardiseer word 

   Odendaal, Gerda (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2014-12)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit word gedoen deur eerstens ’n oorsig te gee oor die redes waarom Standaardafrikaans veral sedert die 1980’s nie as verteenwoordigend van die totale Afrikaanse spraakgemeenskap beskou word nie. ...