Browsing Research Articles (Afrikaans and Dutch) by Title

Now showing items 40-59 of 164

  • Framed communities : translating the State of the Nation 

   Janse van Rensburg, Thelme; Feinauer, Ilse (Stellenbosch University, Department of Linguistics, 2014)
   The South African President delivers a State of the Nation Address every year. In this speech he conveys his opinion on the current state of affairs in the country. Since it is impossible for the President to accommodate ...

  • A functional analysis of the e-WAT with specific focus on the mobile version : towards a model for improvement 

   Du Plessis, Andre (Bureau of the WAT, 2014)
   Lexicography's identity crisis leads to a shift towards electronic lexicographic tools. The rise of mobile phone and smartphone usage in South Africa also creates the opportunity for lexicographers to exploit a new market. ...

  • A functional approach to the choice between descriptive, prescriptive and proscriptive lexicography 

   Bergenholtz, Henning; Gouws, Rufus H. (2010)
   ENGLISH ABSTRACT: In lexicography the concepts of prescription and description have been employed for a long time without there ever being a clear definition of the terms prescription/prescriptive and description/descriptive. ...

  • Die gebruik van opmerkings as 'n strategie tydens die verantwoordbare redigering van akademiese tekste 

   Lourens, Amanda (AOSIS Publishing, 2016-09-30)
   Bestaande riglyne oor die redigering van akademiese tekste (bv. dié van die US Taaldiens; internasionaal ook dié van die Institute of Professional Editors [IPEd]; die Editors’ Association of Canada [EAC]; en die Council ...

  • Geintegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir aanleerders 

   Gouws R.H. (Bureau of the WAT, 2009)
   Following a brief discussion of learner's dictionaries and specialised dictionaries the attention is focused on specialised dictionaries for learners. The relevant learners targeted by these dictionaries can either be ...

  • Die "grense van menswees" en insekwording in Willem Anker se Samsa-masjien (2015) 

   Barendse, Joan-Mari (LitNet, 2016-08-23)
   In hierdie artikel ondersoek ek die rol van insekte in Willem Anker se toneelstuk Samsa-masjien (2015). Anker se stuk handel oor ’n bejaarde demensielyer, Gregor Samsa, wat saam met sy vrou Josefine by hulle dogter en ...

  • H.A. Welker and pedagogical lexicography 

   Tarp, Sven (Bureau of the WAT, 2010)
   The lexicographer Herbert Andreas Welker's book of more than 500 pages about pedagogical lexicography provides a panoramic overview of the various types of pedagogical dictionaries as well as the corresponding theoretical ...

  • Hesseling : ’n eeu later 

   Ponelis, Fritz (AOSIS Publishing, 1999-04)
   The Dutch linguist D.C. Hesseling was a pioneer of creole studies. The first evidence of Hesseling's interest in language contact and creole languages was his publications on Afrikaans. Hesseling formulated the core of his ...

  • How to do language policy with dictionaries 

   Bergenholtz, Henning; Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2006)
   The lexicographical presentation of terms from the field of language planning often lacks clear and unambiguous distinction and proper explanation. Too often dictionaries even fail to include these terms in the lemma list, ...

  • Ideologiese oorwegings by die vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans 

   Spies, Carla-Marie; Feinauer, Ilse (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2011-06)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die ideologiese motiverings agter die besluitneming in die vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis uit Nederlands in Afrikaans (Die Agterhuis). ...

  • Die impak van kritiek op die samestelling van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) 

   Botha, Willem F. (Buro vir die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, 2004)
   Die WAT se sensitiwiteit vir kritiek blyk duidelik uit die feit dat geeneen van die hoofpunte van kritiek ten opsigte van die eerste ag dele in die kritiek op dele IX en X herhaal word nie. Ensiklopediese behandeling van ...

  • Inclusion strategies for multi-word units in monolingual dictionaries 

   Louw, Phillip (Bureau of the WAT, 2006)
   This article focuses on inclusion strategies for different types of multi-word units, beit as part of the macrostructure or embedded as treatment units in the microstructure of a specificdictionary. The types of multi-word ...

  • Intertalige en kruiskulturele verkeer tussen Afrikaans en Nederlands in Marlene van Niekerk se verhaalbundel Die sneeuslaper 

   Viljoen, Louise (LitNet, 2016-05-11)
   Verskeie lesers het kommentaar gelewer op die wyse waarop die gebruik van Afrikaans in Marlene van Niekerk se verhaalbundel Die sneeuslaper deur ander tale, veral Nederlands, “geperforeer” of “geïnfiltreer” is. In hierdie ...

  • Kernstappe vir kwaliteitbestuur in die vertaalbedryf en in akademiese vertaalkantore 

   Van Rensburg, Alta (University of Stellenbosch, Department of General Linguistics, 2017)
   Taaldienste soos vertaling, redigering en tolking is van kardinale belang in ’n meertalige samelewing en aan ’n hoëronderriginstelling waar die taaldiversiteit van sy personeel en studente erken word. Die vertaling van ...

  • Konflik, representasie, interpretasie – die waarheid gelieg 

   Robinson, Rensia (AOSIS Publishing, 2002-04)
   The poetic concept “taalskadeloosstelling” (disempowerment of speech) in a poem by T.T. Cloete can be related to a poetic procédè in another of his poems, namely “Foto Boerevegters” from the volume Driepas (1989:111). In ...

  • Die leksikografiese aanbieding en behandeling van vaste uitdrukkings 

   Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2013)
   Vir leksikograwe is dit belangrik om in hulle besluite oor die insluiting van vaste uitdrukkings in hulle woordeboeke vertroud te wees met die status van vaste uitdrukkings as volwaardige leksikale items. Hierdie status ...

  • A lexicographic approach to language policy and recommendations for future dictionaries 

   Tarp, Sven; Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2008)
   Language policy prevails at different levels and its formulation typically results in a prescriptive presentation of data. In their dictionaries, lexicographers have to respond to the decisions of language policy makers. ...

  • Lexicography in Gabon : a survey 

   Assam, B. Nyangone; Mavoungou, P. A. (Bureau of the WAT, 2000)
   This paper traces the historical development of lexicography in Gabon. Gabon, like most African countries, is multilingual. The recent inventories of languages spoken in Gabon are those established by Jacquot (1978) and ...

  • Die literere vertaler as kulturele bemiddelaar 

   Muller, M. B.; Feinauer, I. (AOSIS Publishing, 2008-07-25)
   The translation process is an intercultural transfer that does not only take place between two languages, but between two cultures, as the source and target text are each embedded in a communicative situation in their ...

  • Log files can and should be prepared for a functionalistic approach 

   Bergenholtz, Henning; Johnsen, Mia (Stellenbosch - Stellenbosch University, Bureau of the WAT, 2007)
   ENGLISH ABSTRACT: User surveys of printed dictionaries may be characterised as non-representative and non-realistic laboratory tests, often with retrospective questions based on memory. Log file analyses concerning the use ...