A study of motivation and performance of women entrepreneurs in Western Cape : South Africa

Jacob, Zukeka P. (2008-12)

Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study presents an empirical investigation into the association between motivation and performance of women entrepreneurs in the Western Cape Province of South Africa. Motivations behind women starting their own businesses are defined. It assesses the performance of women entrepreneurs and their contribution to the economic growth (turnover, size of business, number of people employed) of the country. By applying statistical evaluation methods (frequency analysis) this research adds to existing knowledge in this field, by defining the association between the intention of starting a business and the performance of their businesses. Analysis shows that the women's motives for starting their businesses are generally positive. However, there are still a high number of women whose motives are influenced by negative factors (such as loss of income sources). Also, the overall performance of their businesses is still low in terms of revenues generated and the number of people that they employ on a full-time basis. Networking levels are high, indicating a desire to succeed. An association between motivation and performance has been established. However, findings have indicated no significant association between the type of motivation (positive or negative) and performance. The present study concludes with recommendations to enable women to improve the performance of their businesses. Findings have indicated a higher level of positive factors of motivation, in comparison with negative factors of motivation; which implies that there are other factors which could be hindering them from improving the economic performance of their businesses.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie bied 'n empiriese ondersoek van die verband tussen die motivering en die werkverrigting van vroue entrepreneurs in die Wes Kaap provinsie van Suid-Afrika. Die dryfveer van vroue entrepreneurs word omskryf. Verder assesseer die studie die werkverrigting van vroue entrepreneurs en hulle bydrae tot die ekonomiese groei (arbeidsomset, grootte van die besigheid, getal personeel) van die land. Deur die aanwending van statistiese evaluasiemetodes (frekwensie analise) dra die studie by tot die bestaande kennis in hierdiee studieveld, en word gedoen deur die definieering van die verband tussen die besluit om 'n besigheid te begin en die uiteindelike prestasie van hulle besighede. Analise toon dat die vroue se motiewe vir die begin van hulle besighede gewoonlik positief is. Daar is egter ook nog 'n groot aantal vroue wie se motiewe beinvloed word deur negatiewe faktore (soos verlies van inkomstebronne). Die algehele prestasie van hulle besighede is ook nog swak in terme van inkomste gegenereer en die getal werknemers wat op 'n voltydse basis in diens geneem word. Netwerkvlakke is hoog, wat 'n aanduiding is van die wil om te slaag. 'n Assosiasie tussen motivering en prestasie is vasgestel. Daar is egter gevind dat geen beduidende assosiasie bestaan tussen die tipe motivering (positief of negatief) en prestasie of werkverrigting nie. Die studie sluit af met voorstelle vir die verbetering van prestasie vir vroue aan die hoof van besighede. Bevindinge toon dat in vergelyking met negatiewe motiverende faktore, daar 'n hoer vlak van positiewe faktore is, wat impliseer dat daar ander faktore bestaan wat die ekonomiese prestasie van hulle besighede kan verhinder.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5768
This item appears in the following collections: