Now showing items 1-20 of 21

  Title
  And Zaccheus remained in the tree : reconciliation and justice and the Truth and Reconciliation Commission [1]
  Confessional and ecumenical? : revisiting Edmund Schlink on the hermeneutics of doctrine [1]
  Die Heilige Gees besig om ’n gemoed te troos …” – nagedink oor die vreemde viering van die kerk. [1]
  Die resepsie van die Nederlandse Geloofsbelydenis in Suid- Afrika, met spesifieke verwysing na die konfessionele neo- Calvinisme van die 1930’s [1]
  Dordt and South Africa : the nature and challenges for Reformed Church polity in South Africa [1]
  Freedom of religion in South Africa : then and now 1652–2008 [1]
  Gereformeerde identiteit vandag? : ontwikkelings en rigtings [1]
  "Die Here is in sy heilige tempel" – oor die teenwoordigheid van God in die erediens [1]
  The historical context of the Accra Confession [1]
  Kan die NG Kerk vandag nog iets vir Suid Afrika beteken? [1]
  "Laat u koninkryk kom" : die publieke getuienis van die kerk [1]
  'Memory, history, and justice : in search of conceptual clarity' [1]
  NT Wright on justification : faithfully embodying the reformed tradition of semper reformanda [1]
  Oor die teologiese inhoud van die Nederlandse Geloofsbelydenis vandag [1]
  Prophetic witness and public discourse in European societies - a German perspective [1]
  Seekers of truth and justice : an investigation of the Accra Declaration’s ecclesiology [1]
  Spirituality and the hermeneutics of faith [1]
  Suffering in the perspective of God’s governance, eschatology and God’s council [1]
  Theological reflections on empire [1]
  Trinity, history – and discernment [1]