• Uitverkiesing en evangeliese spiritualiteit 

      Brummer, Vincent (LitNet, 2016-03-29)
      Hierdie is die eerste van twee artikels oor die rol van die uitverkiesingsleer in die NG Kerk. Eers word daar geargumenteer dat leerstukke soos die Gereformeerde leer van sola gratia mettertyd verskillend geïnterpreteer ...