• Tyd in ons tyd : oor teologie en toekomsgeorienteerde herinnering 

      Vosloo, Robert (LitNet, 2015-12)
      In hierdie artikel word daar na die moontlike kontoere en belofte van ’n teologie van toekomsgeoriënteerde herinnering gevra, as deel van die soeke na ’n verantwoordelike en konstruktiewe omgang met die verlede. Meer ...