• "Alle kaarte op die preek?" 

   Cilliers, Johan (Pieter de Waal Neethling Trust, 2014)
   In hierdie artikel word kortliks gelet op drie grondlyne van die Reformasie, naamlik die vertroosting van die beangste mens tydens die laat Middeleeue, die hunkering na vryheid en die behoeft e aan fundamentele verandering. ...
  • Between separation and celebration : perspectives on the ethical-political preaching of Desmond Tutu 

   Cilliers, Johan (Pieter de Waal Neethling Trust, 2015)
   Recognising the complexity of a pluralistic South African society, this article attempts to identify four ethical movements in preaching in the past, as well as the present. These movements are from silence to struggle, ...