Recent Submissions

  • Teologiese identiteit as missionale gerigtheid 

    Muller, Bethel A. (AFRICA SUN MeDIA, 2009)
    INTRODUCTION: Die soeke na die ware, Skrifgefundeerde identiteit van die teologie en die kerk bly 'n blywende opdrag, veral in die beoefening van 'n Gereformeerde teologie. Dit is veral noodsaaklik in 'n tyd waarin allerlei ...