Die ontleding van 39 maatskappye se kontantvloei situasie oor tyd met behulp van kontantvloeistate

Coetzee, D. B. (Dirk Badenhorst) (1997-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 1997.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In this study it is attempted to determine whether delisting of companies on the Johannesburg Stock Exchange is preceded by certain cash flow patterns. Information was collected by summarising the Source and Application of Funds statements and Cash Flow statements of companies into a spreadsheet model. The cash flows of companies were then presented graphically over time with the intent to derive possible patterns. It was also attempted to assess the impact of depreciation on the cash flow situation, as well as the possible reasons for share Issues. Although the sample may be too small for definite conclusions, it seems as if certain cash flow patterns preceded delisting and that share issues are related to investing activities. Depreciation does not seem to have a substantial effect on the cash flow situation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie word daar gepoog om vas te steI of denotering van maatskappye op die Johannesburgse Effektebeurs voorafgegaan word deur sekere kontantvloei patrone. Inligting is versarneI deur maatskappye se Bron en Aanwending van Fondse state en Kontantvloeistate in 'n sigbladmodeI saarn te vat. Die kontantvloeie van maatskappye is dan grafies voorgesteI oor tyd ten einde moontlike patrone af te lei. Daar is ook gepoog om die impak van waardevermindering op die kontantvloei situasie te bepaaI, asook die moontlike redes vir aandeeluitgifte. AlhoeweI die monster moontlik te klein is vir definitiewe afleidings wil dit tog voorkom of sekere kontantvloei patrone denotering voorafgaan en dat aandeeluitgifte verband hou met investeringsaktiwiteite. Dit blyk dat waardevermindering nie 'n wesenlike rol in die kontantvloei situasie speel nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/55491
This item appears in the following collections: