A framework to proactively identify and remedy potential business and IT misalignment

Maree, D. C. (2008-12)

Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The objective of this research report is to identify alignment factors, symptoms, and remedies influencing the Business and Information Technology (IT) relationship. To put discussions around this topic in context, a sound theoretical basis is built with a background check on the position of IT, relative to the business of an organisation. Through an in-depth literature review, the business value of IT is explained and the vital importance of interaction between these two 'worlds' is discussed, where after the concept of alignment (the bonding agent between these two worlds) is explained. Factors commonly known to impact upon alignment are discussed, together with symptoms characteristically associated with each misaligned problem factor. Lastly, remedies to misaligned factors are collated. Although alignment factors, symptoms, and remedies proved to be fairly interrelated and intertwined, discussions nevertheless aim to describe these in isolation as far as it logically make sense. The following alignment factors were identified in the literature review, and are summarised in Figure 5.2: • Communications. • Technology Scope. • Competency Value measurements. • Governance. • Partnership. • Skills. Findings in the literature review are summarised and condensed, and symptoms and remedies are categorised on factor level to formulate an alignment-guiding framework (Table 5.1 - 5.6). The application of the framework is explained in these four basic steps: • Step 1: Assess the 'health' of a company' alignment factors. • Step 2: Determine the sub-factors' level of alignment. • Step 3: Remedy misaligned factors. • Step 4: Periodical re-evaluation

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie navorsingsverslag is om die belyningsfaktore, simptome, en oplossings wat op die Besigheid en Informasietegnologie (IT) verhouding impakteer, te identifiseer. Om latere besprekings rondom hierdie onderwerp in konteks te sit, word 'n deeglike teoretiese basis gebou met 'n blik op die herkoms van IT, relatief tot die besigheid van die organisasie. Deur middel van 'n deeglike literatuurstudie word die besigheidswaarde van IT en die uiters belangrike interaksie tussen hierdie twee werelde beklemtoon, waarna die konsep van beleining (die gom wat hierdie twee werelde bymekaar hou) verduidelik word. Faktore algemeen bekend as invloedryk op die gebied van belyning, en simptome wat tipies geassosieer word met onbelyningsfaktore word bespreek. Laastens word oplossings vir die geidentifiseerde probleme bymekaar gemaak. Alhoewel belyningsfaktore, simptome, en oplossings bewys is as verbasend naby verwant aan mekaar en deurmekaar gevleg, poog besprekings nietemin am elkeen van die drie in isolasie te bespreek, sover dit logies sin maak. Die volgende belyningsfaktore is deur die literatuurstudie geidentifiseer, en word opgesom in Figuur 5.2: • Kommunikasie. • Tegnologie-dekking. • Bevoegdheid/waarde-metings. • Bestuur. • Vennootskap. • Vaardighede. Simptome en oplossings word op faktor-vlak gekategoriseer ten einde doel die belynings-riglyn raamwerk te ontwikkel (Tabel 5.1 - 5.6). Toepassing van die raamwerk word in vier basiese stappe verduidelik: • Stap 1: "Assess the 'health' of a company' alignment factors." • Stap 2: "Determine the sub-factors' level of alignment." • Stap 3: "Remedy misaligned factors." • Stap 4: "Periodical re-evaluation."

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5543
This item appears in the following collections: