• Afrikaans en Musiek. Kantaantekeninge van iemand wat aan die kant teken 

   Ludemann, Winfried (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2017-06)
   Teen die agtergrond van vrae oor die toekoms van Afrikaans stel hierdie artikel vokale musiek as 'n eie "bestaansdomein" van taal aan die orde. Die spesifiek musikale kenmerke van Afrikaans in vergelyking met ander tale ...
  • Musiek en kulturele diversiteit in Suid-Afrika 

   Ludemann, Winfried (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2009-12)
   Hierdie artikel gaan uit van die mening dat die politieke versoening, wat tot die vestiging van demokrasie in Suid-Afrika gelei het, nie gepaardgegaan het met ’n ooreenkomstige en gelykwaardige versoening op die sosiale ...
  • Musiek, kulturele diversiteit, menswaardigheid en demokrasie in Suid-Afrika 

   Ludemann, Winfried (2009-04)
   As 'n mens 'n intreerede voorberei, dan vra jy jouself noodgedwonge af watter soort voordrag 'n intreerede nou eintlik is. Aan die een kant word daar sekerlik verwag dat dit op een of ander wyse 'n vakkundige voordrag ...
  • Musiek, kulturele diversiteit, menswaardigheid en demokrasie in Suid-Afrika 

   Ludemann, Winfried (Stellenbosch : Stellenbosch Universiteit, 2009-04-21)
   In die voordrag word drie verskillende klemme geplaas: i.) aanduiding van uiteenlopende navorsingsbelangstellings is, ii.) gevolgtrekkings daaruit vir 'n duideliker fokus vorentoe vir die Departement Musiek, en iii.) hoe ...