• Agogiek in historiese perspektief met spesiale verwysing na die 18de eeu 

      Kotze, Hanneli (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1987-09)
      VOORWOORD Die twintigste eeu beleef 'n besondere belangstelling in die outentieke uitvoering van ou musiek en dit is 'n studieveld wat reeds uitgebreid nagevors is. Desondanks bestaan daar steeds baie vraagstukke aangaande ...