Now showing items 65-84 of 113

  Title
  Memorisation : an approach for the pianist [1]
  Mikrofoontegnieke toegepas in populêre musiekopnames [1]
  Miniature blueprints, spider strategems : a Michael Blake retrospective at 60 [1]
  A multidisciplinary study of the phenomenon of violin vibrato [1]
  The music activities of the Cape Performing Arts Board (CAPAB): a historical survey [1]
  The music editions in the Scott Collection of the Music Library of the University of Stellenbosch before and up to 1800, excluding church music : an annotated catalogue with some notes on printers and publishers [1]
  Music for early childhood : guidelines for parents in the Western Cape [1]
  Music in the community : a study of community music projects in the Western Cape, with specific reference to the Redefine Music Education Project, in Kuils River. [1]
  Musical networks : the case for a neural network methodology in advertisement music research [1]
  Die musiek van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika (1908-1998) [1]
  'n Blik op die resepsiegeskiedenis van Hendrik Hofmeyr se Sinfonia Africana [1]
  'n Ondersoek na sangpedagogiek met besondere verwysing na die Schubert-liedere as onderrigliteratuur [1]
  ’n Ondersoek na twintigste-eeuse musiek vir kinders en die pedagogiese waarde daarvan vir onderrig in Suid-Afrikaanse laerskole [1]
  'n Studie van die huidige musikale gebruike onder die jeug van die !Xun en Kwe San [1]
  Naivety as an aesthetic factor in Gustav Mahler's Wunderhorn songs [1]
  A national electronic database of special music collections in South Africa [1]
  'O Hidden Face!' : an analysis and contextualisation of Priaulx Rainier's 'Requiem' [1]
  'n Ondersoek na die geskiktheid van sillabi vir gehoortoetse in gegradeerde musiekeksamens [1]
  Ondersoek na ‘n effektiewe metode van indiensopleiding vir Kuns en Kultuuronderwysers in Suid-Afrika [1]
  Ontstaansgeskiedenis van Die Oranjeklub, met spesiale verwysing na die bevordering van die Suid-Afrikaanse toonkuns [1]