Now showing items 1-20 of 113

  Title
  Aanvangsonderrig in klavier : ‘n situasie-analise en riglyne vir ondergekwalifiseerde musiekonderwysers in die Suid-Afrikaanse konteks [1]
  Die aanwending van groepsmusiekaktiwiteite in die ontwerp en implementering van 'n klavierkurrikulum vir Suid-Afrikaanse laerskole [1]
  African music in the FET curriculum : an investigation into teaching strategies and the development of a technological resource [1]
  Afrikaanse liederwysies : 'n bestekopname [1]
  Agogiek in historiese perspektief met spesiale verwysing na die 18de eeu [1]
  The alchemy of sound : creating unbelievable believability through audiovisual fusion [1]
  An analysis of Priaulx Rainier’s Barbaric Dance Suite for piano [1]
  Applying the phi ratio in designing a musical scale [1]
  Arnold Schönberg's Verklärte Nacht [music] : transcription for two pianos [1]
  Arnold van Wyk as liedkomponis : ’n ontsluiting van die liedere in die Arnold van Wyk-versameling by die Universiteit Stellenbosch [1]
  Aspekte van die Franse barokstyl : riglyne vir blokfluitonderwysers by die aanleer van ornamentering [1]
  Aspekte van stemontwikkeling : 'n psigo-fisiese benadering [1]
  Authorship and ownership of UShaka KaSenzangakhona [1]
  Aviva Pelham : die sanger as crossover-kunstenaar - 'n ondersoek na die verskynsel [1]
  Bemagtigingsopleiding vir kuns en kultuur-opvoeders : implementering van tradisionele Kaapse liedere [1]
  The career of South African soprano Nellie du Toit, born 1929 [1]
  Celebrating cultural diversity : implementing an integrated approach to arts and culture in the intermediate phase of curriculum 2005 [1]
  The Certificate Programme in Music : a means of broadening access to higher music education studies at the University of Stellenbosch [1]
  Community brass : its role in music education and the development of professional musicians in the Western Cape [1]
  A comparative analysis of the singer’s formant cluster [1]