Reconciliation of movements of minority interests for selected listed companies

Carr, Charles John (1995)

Study project (MBA) -- University of Stellenbosch, 1995.

University of Stellenbosch Business School

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Reconciliations of minority interest for 184 selected industrial companies (iv) were done on spreadsheets listed on the Johannesburg stock Exchange. The purpose of this study was to determine or guesstimate certain amounts which will not normally explicitly (or clearly enough) be given in the financial statements. The emphasis fell on the determination of two items: revaluation of fixed assets of subsidiaries as well as the payment of dividends by subsidiaries to minority interests. It was found that researchers in these areas were very much at the mercy of the methods of presentation of the different companies. The balancing of the individual annual minority interests was to a very large extent a function of the individual company's methods of publishing information. Companies should be encouraged to publish fully all movements on minority interests. Complete disclosure of all movements on minority interests (such as the requirements for movements on reserves) will go a long way to assist research of this nature.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Rekonsiliasies van minderheidsbelange is met behulp van 'n sigbladprogram vir 184 geselekteerde genoteerde industriele maatskappye van die Johannesburge Effektebeurs gedoen. Daar is gepoog om met behulp van hierdie oefening sekere syfers wat nie altyd duidelik genoeg (of apart) in die finansiEHe jaarstate gespesifiseer word nie, te beraam of vas te stel. Die klem het hoofsaaklik geval op die vasstelling van twee items naamlik: herwaardasie van vaste bates van filiale en die betaling van dividende deur filiale aan minderheidshe!ange. Daar is bevind dat die navorsers baie aan die genade van die rapporteringsproses van die verskillende maatskappye oorgelewer is. Die balanseer van die individuele jaarlikse minderheidsbelange was hoofsaaklik In funksie van die volledigheid van die onderskeie maatskappye se rapporteringsmetodes. Maatskappye behoort aangemoedig te word om meer volledig bewegings op minderheidsbelange te openbaar. Volledige openbaarmaking van aIle bewegings op minderheidsbelange (netsoos die voorskrif vir reserwes) sal baie help.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/54838
This item appears in the following collections: