Real-time management of river systems by using a hydrodynamic model with optimisation

Visser, Alwyn Jacobus Christiaan (2010-12)

Thesis (MScEng (Civil Engineering))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In this research a Real-Time hydrodynamic optimisation model of the Orange-Fish-Sundays River (OFS) system which uses real-time data in order to forecast release hydrographs, is evaluated. The OFS system stretches over three catchment areas in the Eastern Cape namely Great Fish, Little Fish and Sundays Rivers. The OFS supplies water from the Orange River through a 800 km system of canals, tunnels, dams and rivers to registered water users in this area. In order to cope with increasing pressures on water saving, water demand, water quality and dam safety, the Department of Water Affairs implemented this Orange Fish Sundays-Real Time (OFS-RT) system to calculate the optimal water flow, by running customised Danish Hydraulic Institute (DHI) MIKE11 software. The system utilizes an optimisation module that evaluates the simulated outcome at seven water release structures (dams, weirs and tunnels). Then during the optimisation process performs more adjustments to reach the objectives of the system to obtain the forecast release hydrographs. This OFS-RT model aims at target based objectives, using: (i) Hydras real-time field data of dam water levels, river flows and water quality from the area sent to the control office main computer at four hourly intervals via SMS and (ii) abstractors weekly water requests. This system takes irrigation and domestic demand into account as well as water quality, evaporation, rainfall, dam levels, dam safety, instream flow requirements and tributary flow. In order to manage the water flows through the OFS system the OFS-RT model forecasts the release hydrographs and uploads the predictions to a website to smooth operational procedures. The target outcomes were tested and evaluated during this research and it was found that the OFS- RT model succeeded in delivering release forecasts for the seven control structures to manage the OFS system. This research proved that management of river systems by using a real-time hydrodynamic model with optimisation is a useful tool for the optimal utilisation of water resources.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie navoring is die evaluering van „n intydse hidrodinamiese optimiseringsmodel van die Oranje-Vis-Sondagsrivier (OVS) stelsel wat intydse data ontvang en loslatings hidrograwe verskaf. Die OVS stelsel strek oor drie opvangsgebiede in die Oos-Kaap: naamlik die Groot Vis-, Klein Vis- en Sondagsriviere en voorsien water vanuit die Oranjerivier deur „n 800 km stelsel van kanale, tonnels, damme en riviere, aan geregistreerde waterverbruikers in die gebied. Ten einde te voldoen aan die eise van waterbesparings, stygende vraag na water, die verskaffing van goeie water gehalte en damveiligheid, het die Departement van Waterwese „n intydse rekenaar model (OVS-IT) geïmplimenteer om die optimale watervloei deur middel van die aangepaste MIKE11 sagteware van die Danish Hydraulic Institute (DHI) te bereken. Hierdie stelsel maak gebruik van „n optimisering module wat die gesimuleerde uitkomste van verstellings aan sewe waterloslatingstrukture evalueer. Met optimisering word die verlangde hidrograaf deur verder aanpassings verkry. Data wat nodig is om die OVS-IT model se doel te bereik is: (i) Hydras intydse velddata van damwatervlakke, riviervloeie en water gehalte van die gebied ontvang deur die beheerkantoor se hoofrekenaar via SMS elke vier ure, en (ii) water verbruikers se weeklikse wateraanvrae Die stelsel neem die besproeiing en huishoudelike aanvraag in ag, sowel as soutgehalte, verdamping, reënval, damvlakke, dam veiligheid, stroom vloei vereistes en sytak byvloei. Die OVS se watervloei word beheer deur voorspelde loslatings hidrograwe, opgesom op „n webwerf wat die uitvoer prosedures aandui. Die intydse hidrodinamiese model met optimisering het volgens hierdie navorsing daarin geslaag om vir die beheer van die OVS stelsel, die loslatings van sewe beheerstrukture akkuraat te voorspel en bevind dat die model „n waardevolle instrument is vir die optimale bestuur van waterhulpbronne.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5438
This item appears in the following collections: