Die kreatiewe skryfonderrigproses - ‘n outo-etnografiese studie

Le Roux, Anmar (2010-12)

Thesis (MEd (Education))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie verhandeling het ontstaan uit die behoefte om navorsingsgeleenthede binne die kreatiewe dissipline van skryfkuns te ondersoek. Dit bied aan die hand van outo-etnografiese en narratiewe skrywes die ervaringe en gevolgtrekkinge van twee spesifieke navorsingsgeleenthede. Die geleenthede bied insig in die voorgestelde wyses waarop kreatiewe skryf onderrig kan word, deur die stimulering van verbeelding en die integrasie van ervaringsgerigte aktiwiteite in die pre-skryffase. Die eerste geleentheid doen verslag oor „n skryfwerkswinkel in die Paarl op uitnodiging van die Taalmuseum en -monument, terwyl die tweede geleentheid in samewerking met LAPA Uitgewers „n boekproses vir Graad 7-leerders tot gevolg het. Die verhandeling bestaan uit vier interafhanklike afdelings in stede van hoofstukke. Dit behels „n metodologiese afdeling (A), wat die studie akademies verwoord en daarstel; twee praktiese afdelings (B en C) met „n vervlegde literatuurstudie in afdeling B; en „n samevattende afdeling (D) wat die gevolgtrekkinge en implikasies bespreek. Verder meer bied die studie „n oorsig van vier belangrike fases in die lewe van die navorser met betrekking tot „n persoonlike kreatiewe skryfreis.

ENGLISH ABSTRACT: This study originated out of the need to explore and study research opportunities from within die creative discipline of the writing art. Through autoethnographic and narrative writing, it explores the experience and conclusions of two very specific research opportunities. These opportunities provide insight with regards to the suggested ways in which creative writing can be taught, through the stimulation of imagination and the integration of experience based activities in the pre-writing phase. The first opportunity reports on a creative writing workshop in Paarl on invite of the Taalmuseum and monument, while the second opportunity in cooperation with LAPA Publishers entails a book process for Grade 7 learners. The study consists out of four interdependent divisions rather than chapters. It entails a methodological division (A) that gives academic structure and support to the study, two practice based divisions (B and C) with weaved literature in division B and a summary division (D) with conclusions and implications. Further more, the study integratively provides an oversight of four important phases in the life of the researcher with regards to a personal creative writing journey.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5404
This item appears in the following collections: