The interplay between God-images and healing in pastoral ministry : engaging an African spirituality

Kasambala, Amon Eddie (2004-03)

Thesis (DTh)--Stellenbosch University, 2004

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study can as well be termed as "an attempt to interpref' pastoral care and counseling methods and modules in an African understanding. For this reason, the study engages concepts, metaphors and images that reflect an African understanding of pastoral ministry. It is argued that pastoral ministry will be enriched more by accommodating an African spirituality and cosmology that usually influences the world view of African people on God, life and the cosmic life-force. The study attempts to work with God-images that will help people to gain meaning in moments of pain and suffering, and much more also that will help them appropriate faith to life situations in a more meaningful way. Thus the study gives attention to defming God-images in light of pain and suffering within a given pastoral care situation. Two God-images are therefore proposed for use in a pastoral care setting in Africa, namely, God as a friend (Mubwezi) and God as companion (woyenda naye). The study proposes a working model that can be used by pastoral ministry in the process of assessment of God-images. It is argued that unless pastoral ministry undertakes to work with models that are going to help African people come to terms with situations of pain and suffering, the work of pastoral ministry will be limited to a large extent. For this reason, the study proposes that pastoral ministry should reckon with African cultural values that are always expressed through metaphors and symbols. It is argued further that pastoral ministry should work with Christian rituals, such as Holy Communion, Baptism and the Cross which are going to help African people understand the involvement of God in their lives and also in times of pain and suffering.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing is 'n poging om 'n pastorale hermeneutiek te ontwikkel wat in die prosesse van heling rekening hou met die eiesoortigheid van 'n Afrika-konteks. Vandaar die fokus op 'n Afrika-spiritualiteit en 'n Afrika-kosmologie. Die navorsing is 'n poging om die verstaan van die lewe as 'n werklikheid, beinvloed deur spirituele werkinge en kosrniese lewenskragte, te kombineer met 'n pastorale antropologie. Die navorsingsvoorveronderstelling is dat 'n bepaalde kulturele verstaan en ervaring van God (Godsbeelde en Godsvoorstellinge) menslike identiteit en derhalwe ook prosesse van heling en terapie wesenlik beinvloed. Die navorsing konsentreer daarom op die interaktiewe en wisselwerkende verband tussen Godsbeelde en die vraagstuk van lyding en heling. Die uitkoms van die navorsing is die ontwerp van 'n beradingsmodel vir die pastoraat waarin rekening gehou word met die eiesoortige spiritualiteit van 'n bepaalde kultuurkonteks. Vandaar die ontwerp van 'n ses-fase model vir die maak van 'n pastorale diagnose (pastorale assessering). Verskillende simbole en metafore vanuit 'n Afrika lewenservaring kan help om her na te dink oor die verstaan van God binne lyding in 'n pastorale gesprek oor die vraagstuk van teodisee. Die beradingsmodel wat voorgestel word, verskuif die fokus weg van 'n analitiese, individualisties-georienteerdheid na 'n meer holistiese en sisterniese kommunale georienteerdheid. In die verb and moet die dinarnika van verhoudinge saam met 'n narratiewe benadering opnuut herontgin word vir pastorale berading.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53772
This item appears in the following collections: