What makes a company attractive for a takeover?, or, The effect of a target's operating characteristics on the bidder's takeover-decision

Rohrbach, Jan (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This paper examines the effect a target's operating characteristics can have on the takeover-decision of a potential bidder. Consequently, the general socioeconomic changes within the takeover market and their consequences for companies acting within this hostile environment are described and the most common economic and non-economic motives of bidders as well as several distinctive target characteristics discussed. In particular, this study identifies and subsequently analyses 28 variables viewed to be potentially relevant for a bidder's takeover-decision. In order to obtain the best possible insights into the behavior of the identified variables and their particular influence on the likelihood of getting taken over, the specific variables are empirically tested on an individual level through the application of different nonparametric techniques as well as on a combined level through the performance of a binary logistic regression analysis. The empirical examination is based on a total of 804 observations gathered by Bloomberg L.P. for the pharmaceutical and the related health care sector and covers the period from 1996 to 2002. The results of the different testing methods, although subject to certain limitations, give reason to believe that there are indeed certain factors that can make companies more interesting for potential bidders. Therefore, a regular performance of 'target-self-tests' as suggested by the author is viewed to be paramount for an early anticipation of hostile takeover attempts and a timely establishment of adequate measures of defense, which as a consequence could contribute considerably to a decrease of a company's likelihood of getting taken over.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie fokus op die effek wat 'n potensiele teiken se bedryfseienskappe op die oorname besluit van die organisasie wat die oorname oorweeg, kan hê. Gevolglik word die algemene sosio-ekonomiese veranderinge in die oorname mark en hulle gevolge vir maatskappy wat daarbinne opereer, bespreek. Verder word die mees algemene ekonomiese en nie-ekonomiese beweegredes van maatskappye wat oornames oorweeg asook verskeie onderskeidende eienskappe van teikenmaatskappye, ook bespreek. In besonder identifiseer en analiseer hierdie studie 28 veranderlikes wat potensieel relevant mag wees tydens 'n oorname besluit. Ten einde die bes moontlik insig te verkry oor die gedrag van die ge-identifiseerde veranderlikes en hulle spesifieke invloed op die waarskynlikheid van 'n oorname, word nie-parametriese tegnieke toegepas om op individuele en saamgestelde vlak die veranderlikes empiries te toets. Hierdie empiriese ondersoek is gebaseer op 'n totaal van 804 observasies soos versamel deur Blomberg L.P. vir die farmaseutiese en verwante gesondheidsorgsektore en strek oor die tydperk 1996 tot 2002. Die resultate van die onderskeie toetsmetodes - gegewe sekere beperkings - dui daarop dat daar inderdaad sekere faktore is wat maatskappye meer aantreklike teikens vir 'n potensiele oorname kan maak. Gevolglik beskou die navorser dit as belangrik dat sekere 'selftoetse' gereeld gedoen behoort te word. Dit kan dien as vroee waarskuwingsein met betrekking tot die waarskynlikheid van 'n vyandige oorname; en kan die geteikende maatskappy help om tydige verdedigingsmeganismes in plek te kry ten einde die waarskynlikheid van oorname beduidend te verminder.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53718
This item appears in the following collections: