Verification of the calculated cumulative factors of the USB with the implicit cumulative factors used by listed industrial JSE companies

Mpendu-Mningiswa, Nwabisa (2003)

Study project (MBA)--University of Stellenbosch, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The objective of this study is to verify the cumulative factors developed by the Graduate School of Business of the University of Stellenbosch when calculating prices per share (price) over the period 1970 to 2000, earnings per share (EPS), cash flows per share (CFS) and net asset values per share(NA V). All four are done in a time series format. This study project forms part ofa larger research project of the Graduate School of Business ofthe University of Stellenbosch (USB). The data was extracted from the database of the USB and also from companies' financial annual reports and/or directors' reports of the annual financial statements of each company included in the research for the specified periods. The aim of this study is to compare the calculated implicit cumulative factors used in practice with the specific cumulative factor calculated/used by the USB. The !NET prices were compared with the prices of the USB (after using the USB specific cumulative factors). The study also compares the NAV published by companies with the NAV obtained by the USB by dividing equity/weighted average number of shares duly adjusted by the cumulative factor. Companies with minor and major differences were observed but for the purpose of this study only the examples of companies with major differences have been indicated and properly documented.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om die kumulatiewe faktore wat deur die Nagraadse Bestuurskool van die Universiteit van Stellenbosch ontwikkel is, te verifieer, wanneer pryse per aandeel (prys) oor tydperk 1970 tot 2000, verdienste per aandeel, kontantvloei per aandeel en netto batewaardes per aandeel bereken word. Al vier word in 'n tydreeksformaat gedoen. Hierdie studieprojek vorm deel van 'n groter navorsingsprojek van die Nagraadse Bestuurskool van die Universiteit van Stellenbosch (USB). Die data is van die USB databasis verkry, asook van maatskappye se finansiële jaarverslae en/of direkteure se verslae van die jaarlikse finansiële state van elke maatskappy wat in die navorsing vir die spesifieke tydperke ingesluit is. Die doelwit van hierdie studie is om die berekende implisiete kumulatiewe faktore wat in die praktyk gebruik word met die spesifieke kumulatiewe faktore wat deur die USB bereken/gebruik word, te vergelyk. Die !NET pryse is met die pryse van die USB (nadat die USB spesifieke kumulatiewe faktore gebruik is) vergelyk. Die studie vergelyk ook die netto batewaardes per aandeel wat deur die maatskappye gepubliseer is met die netto batewaardes per aandeel wat deur die USB verkry is, deur die aandeelhouersbelang/geweegde gemiddelde aantal aandele wat behoorlik aangepas is, met die kumulatiewe faktore te deel. Maatskappye met groter of kleiner verskille is waargeneem, maar vir die doel van hierdie studie is slegs die voorbeelde van maatskappye met groter verskille aangedui en behoorlik voorsien.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53712
This item appears in the following collections: