ITEM VIEW

The role of talent management in the recruitment and retention of a high performance workforce

dc.contributor.advisorDenton, M.
dc.contributor.authorJoubert, Carolien
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Graduate School of Business.
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:35Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:35Z
dc.date.issued2003-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53682
dc.descriptionThesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The purpose of this research is firstly to theoretically describe the concept of talent management and determine the role thereof in the recruitment and retention of a high performance workforce. Secondly the experience of organisations and Recruitment Practitioners in the Cape Peninsula towards talent management is described through the utilisation of phenomenological research principles. The theoretical concepts determined are compared to the actual status quo that presently exists in the marketplace to determine the gaps that resides. The literature investigation concentrated on the central aspects pertaining to this study namely a clear definition of talent management principals, recruitment trends that currently influences the world of work. talent retention practises and the development of an integrated talent management system. The phenomenological investigation was conducted through interviews with selected Human Resource professionals and Recruitment Practitioners in the Cape Peninsula. Carefully constructed open-ended questionnaires were utilised in the interviews. Four themes emerged from the investigation centring on the general principles of talent management, the understanding versus application of talent management, organisational recruitment, retentions practises and the role of the Recruitment Practitioner. From the study it is clear that talent management principles are still not entrenched in organisation especially regarding the retention of their workforce as well as the establishment of an integrated approach towards talent management. An emerging realisation of the importance of talent management existed among the respondents interviewed, however true application is still within a development phase. The role of Recruitment Practitioners and their relationship towards organisations in the recruitment and selection of talent is also scrutinised. It becomes evident that Recruitment Practitioners operate within a highly competitive and volatile market necessitating certain survival techniques that is in contrast to the principals pertaining to proper talent management practises.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie navorsing is om eerstens die aspekte random talent bestuur teoreties te beskryf en sodoende die rol daarvan in terme van die werwing en behoud van 'n uitstaande arbeidsmag te bepaal. Die tweede aspek van die studie wentel rondom 'n fenomenologiese ondersoek wat die ervaring van organisasies en werwings agente in die Kaapse Skiereiland in terme van talent bestuur beskryf. Die teoretiese beginsels wat bepaal is word dan vergelyk met die werklike stand van sake en die gapings word ge"identifiseer. Die literatuurondersoek fokus op die sentrale aspekte van die studie naamlik 'n duidelike definisie van talent bestuur, werwings tendense wat huidig in die mark voorkom, talent behoud in organisasies en die ontwikkeling van 'n geintegreerde talent bestuur sisteem. In die fenomenologiese ondersoek is gebruik gemaak van onderhoude met gekose personeel beamptes as ook werwings agente in die Kaapse Skiereiland. Spesiaal ontwikkelde vraelyste is gebruik vir die onderhoude. Uit die ondersoek ontvou vier temas wat sentreer om, 'n vergelyking van die begrip en die werklike toepassing van talent bestuur, werwings beginsels in organisasies, talent behoud praktyke en die rol van werwings agente. Dit blyk duidelik dat talent bestuur praktyke nog steeds nie geintegreer is in organisasies nie spesifiek in terme van talent behoud en die ontwikkeling van 'n geintegreerde talent bestuur benadering. Respondente het wel die belangrikheid van talent bestuur besef, maar die toepassing hiervan is steeds in 'n ontwikkelings fase. Die studie het ook 'n noukeurige ondersoek gedoen in terme van die rol wat werwings agente speel in terme van die werwing van hoë kwaliteit werknemers in organisasies. Dit blyk duidelik dat werwings agente onder baie wispelturige toestande in 'n hoogs kompeterende mark werk. Dit het sekere faktore tot gevolg wat kontrasteer met die praktyke van talent bestuur.af_ZA
dc.format.extent156 p.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectEmployees -- Recruitingen_ZA
dc.subjectEmployee retentionen_ZA
dc.subjectPersonnel managementen_ZA
dc.subjectOrganizational effectivenessen_ZA
dc.subjectEmployee motivationen_ZA
dc.subjectDissertations -- Business managementen_ZA
dc.subjectTheses -- Business managementen_ZA
dc.titleThe role of talent management in the recruitment and retention of a high performance workforceen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW