'n Verkennende ondersoek na die belangrikheid van organisasiekultuur in 'n projekbestuursomgewing

Du Plessis, Andre (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of the study is to determine whether organisational culture has an effect on the effectiveness of project management, and if project managers have a specific preference in terms of organizational culture in order to enable them to be successful. The empirical research was done by sending questionnaires to practising project managers who passed a course in project management at the University of Stellenbosch Business School in the period 2000 to 2003. The questionnaire is based on the Competing Values Framework (Cameron & Quinn, 1999: 20). The findings show that different organisation cultures do exist in organisations that experience different levels of effectiveness in project management. Furthermore the preferred culture appears to be a combination of clan-, adhocracy-, market- and to a lesser extent hierarchy cultures (the four quadrants in the Competing Values Framework). The presence of clan culture indicates a strong need for loyalty and support, cohesion and high morale, sensitivity towards clients and colleagues, teamwork, participation and consensus. In the tendency towards adhocracy culture there is a need for flexibility, individual initiative, risk taking, experimentation, innovation and freedom. The strong tendency towards market culture indicates an external focus with a high measure of stability and control, as well as a goal and results orientation, an emphasis on winning and hard-driving competitiveness. The relatively low score in hierarchy culture indicates a limited need for stability and control by means of structure, policies, procedures and dependable delivery. The conclusion is that there is a relationship between organisation culture and the effectiveness of project management, and that there are specific preferences for an organizational culture that will, in the perception of project managers, positively impact on project management.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie is om te bepaal of organisasiekultuur wel die effektiwiteit van projekbestuur beïnvloed, en of projekbestuurders 'n sekere voorkeur het in terme van die organisasiekultuur ten einde hulle in staat te stel om suksesvol te wees. Die empiriese ondersoek is gedoen deur vraelyste te stuur aan praktiserende projekbestuurders wat 'n kursus in projekbestuur aan die Universiteit Stellenbosch Bestuurskool geslaag het in die periode 2000 tot 2003. Die vraelys gebruik is gebaseer op die Competing Values Framework (Cameron & Quinn, 1999: 20). Die bevindings is dat verskille in organisasiekulture bestaan in organisasies wat verskillende mates van effektiwiteit in projekbestuur ervaar. Verder blyk die kultuur van voorkeur 'n kombinasie van clan -, adhocracy-, market- en in 'n minder mate hierarchy kulture (die vier kwadrante binne die Competing Values FrameworK) te wees. Die teenwoordigheid van clan kultuur dui op 'n sterk behoefte na onderlinge lojaliteit en ondersteuning, sterk samehorigheidsgevoel en hoë moraal, sensitiwiteit teenoor kliënte en kollegas, goeie spanwerk, deelname en konsensus. In die geneigdheid na adhocracy kultuur is daar 'n behoefte na 'n hoë mate van buigbaarheid, ruimte vir kreatiewe individualiteit, die neem van risiko's, eksperimentering, innovasie en 'n mate van vryheid. Die sterk neiging na market kultuur dui op 'n eksterne fokus met 'n mate van stabiliteit en beheer, sowel as 'n sterk behoefte na 'n doelwit en resultate oriëntasie, 'n sterk behoefte na sukses en oorwinning en ongenaakbare kompetisie. Die relatiewe lae telling in hierarchy kultuur dui op 'n beperkte behoefte aan stabiliteit en beheer deur middel van struktuur, beleid, prosedures en betroubare lewering. Dit blyk uit die ondersoek dat organisasiekultuur wel die effektiwiteit van projekbestuur beïnvloed, en dat 'n spesifieke kultuur van voorkeur wel bestaan ten einde effektiwiteit van projekbestuur te verbeter.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53531
This item appears in the following collections: