Formulating and implementing a strategy for project management in the Eden District Municipality

Botha, Marthinus Christoffel (2003-12)

Theses (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The municipal elections of 5 December 2000 ushered in the final phase in the transformation of local government in South Africa. Legislation and directives from national government require that municipalities operate within a context of a strategic framework. This strategic framework, or Integrated Development Plan, determines how a municipality in an integrated practical approach, implement its legislative mandates obtained from the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 the Local Government: Municipal Structures Act, 1998 and other legislation. In the past municipalities were characterized by operating within strong functional divisions or departments. It was inevitable that service delivery, career development and performance management developed within the context of functional isolation. However, the solutions to many of the socio-economic problems which face municipalities require that it have to be dealt with in a multi disciplinary manner. Based on the legislative framework in which municipalities operate, as well as the directives from national government, the study concluded that Eden District Municipality is obliged to reconsider its present operational methodologies. Based on a literature study of organisational structures and the introduction of project management within organisations, a number of recommendations are formulated to assist Eden District Municipality in the implementation of project management as strategic objective.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Transformasie van plaaslike regering in Suid-Afrika het sy finale beslag gevind na die munisipale verkiesings van 5 Desember 2000. Wetgewing en voorskrifte van die nasionale regering vereis tans dat munisipale owerhede sal opereer binne die konteks van 'n strategiese raamwerk. Sodanige raamwerk, of Geïntegreerde Ontwikkelingsplan, bepaal die wyse waarop 'n munisipaliteit op 'n geïntegreerde wyse praktiese beslag moet gee aan die funksionale mandate soos ontleen uit die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, Plaaslike Regering: Munisipale Strukturewet, 1998 en ander wetgewing. Munisipaliteite in Suid-Afrika is egter in die verlede gekenmerk deur departementalisering streng binne funksionele konteks. Gevolglik het dienslewering, loopbaanontwikkeling en prestasiemeting onvermydelik ook in 'n patroon van funksionele isolasie ontwikkel. Die sosio ekonomiese -eise wat munisipaliteite tans die hoof moet bied, kan egter beswaarlik binne 'n enkel dimensionele funksionele benadering hanteer word. Gegrond op die vereistes van die wetgewende raamwerk wat plaaslike regering in Suid-Afrika reguleer, sowel as die voorskrifte van die nasionale regering, word in die studie bevind dat dit onafwendbaar vir Eden Distriksmunisipaliteit is om sy bestaande operasionele metodologië in heroorweging te neem. Op grond van 'n literatuurstudie van organisasiestrukture en die toepassing van projekbestuur in organisasies, word bepaalde voorstelle aan die Eden Distriksmunisipaliteit geformuleer om projekbestuur as strategiese oogmerk te implementeer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53432
This item appears in the following collections: