Entrepreneurship and emotional intelligence as components for leadership success

Van Zyl, Hendrik Johannes Christoffel (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Presents an empirical investigation into the nature of entrepreneurship and emotional intelligence components of leadership. Describes relationship between entrepreneurship and emotional intelligence as perceived by middle management Sales Managers. Relationships between key performance indicators (sales turnover, sales growth, debtors days and years' experience) and respective entrepreneurship/emotional intelligence constructs are defined. By applying statistical evaluation methods (reliability analyses, correlation analyses and comparative analyses) this research adds to existing knowledge in this field by defining middle management perspectives of the entrepreneurship and emotional intelligence components of leadership. Analysis shows a highly significant correlation between the entrepreneurship and emotional intelligence constructs of leadership, which emphasises the importance of entrepreneurship and emotional intelligence in the business environment. Emotional intelligence construct correlates significantly with sales turnover. Draws implications for training and development of emotional intelligence characteristics of sales leaders. Analysis shows no significant relationships between entrepreneurship and emotional intelligence constructs and sales growth or debtors days. Concludes with recommendations for emotional intelligence and entrepreneurship training and development. Keywords: Entrepreneurship Emotional intelligence Leadership

AFRIKAANSE OPSOMMING: Empiriese navorsing wat die aard en wese van entrepreneurskap en emosionele intelligensie as komponente van leierskap beskryf, word aangebied. Perspektiewe van middelvlak Verkoopsbestuurders rakende die verwantskap tussen entrepreneurskap en emosionele intelligensie word beskryf. Verwantskappe tussen sleutel prestasie aanwysers (verkoopsomset, groei in verkope, debiteure dae en jare ervaring) en entrepreneurskap/emosionele intelligensie konstrukte word gedefinieer. Deur middel van statistiese evaluasie tegnieke (betroubaarheidsanalise, korrelasie analise en vergelykende analise) dra hierdie navorsing by tot bestaande kennis in hierdie domein deur die persepsies van middelbestuur rakende die entrepreneurskap en emosionele intelligensie komponente van leierskap te beskryf. Die resultate beskryf In hoogs betekenisvolle verwantskap tussen die entrepreneurskap en emosionele intelligensie konstrukte van leierskap. Die resultate beklemtoon dus die belangrikheid van entrepreneurskap en emosionele intelligensie in die sake omgewing. Emosionele intelligensie korreleer betekenisvol met verkoopsomset. Dui op implikasies vir die opleiding en ontwikkeling van emosionele intelligensie eienskappe van leiers in verkope. Studie toon geen betekenisvolle verwantskappe tussen entrepreneurskap en emosionele intelligensie konstrukte en groei in verkope of debiteure dae nie. Ten slotte word aanbevelings gemaak rakende opleiding en ontwikkeling van entrepreneurskap en emosionele intelligensie eienskappe. Sleutelwoorde: Entrepreneurskap Emosionele intelligensie Leierskap

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53412
This item appears in the following collections: