Development of a tool to test computer protocols

Myburgh, W. D. (2003-04)

Thesis (MSc) -- Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Software testing tools simplify and automate the menial work associated with testing. Moreover, for complex concurrent software such as computer protocols, testing tools allow testing on an abstract level that is independent of specific implementations. Standard conformance testing methodologies and a number of testing tools are commercially available, but detailed descriptions of the implementation of such testing tools are not widely available. This thesis investigates the development of a tool for automated protocol testing in the ETH Oberon development environment. The need to develop a protocol testing tool that automates the execution of specified test cases was identified in collaboration with a local company that develops protocols in the programming language Oberon. Oberon is a strongly typed secure language that supports modularisation and promotes a readable programming style. The required tool should translate specified test cases into executable test code supported by a runtime environment. A test case consists of a sequence of input actions to which the software under test is expected to respond by executing observable output actions. A number of issues are considered of which the first is concerned with the representation of test case specifications. For this, a notation was used that is basically a subset of the test specification language TTCN-3 as standardised by the European Telecommunications Standards Institute. The second issue is the format of executable test cases and a suitable runtime environment. A translator was developed that generates executable Oberon code from specified test cases. The compiled test code is supported by a runtime library, which is part of the tool. Due to the concurrent nature of a protocol environment, concurrent processes in the runtime environment are identified. Since ETH Oberon supports multitasking in a limited sense, test cases are executed as cooperating background tasks. The third issue is concerned with the interaction between an executing test case and a system under test. It is addressed by an implementation dependent interface that maps specified test interactions onto real interactions as required by the test context in which an implementation under test operates. A supporting protocol to access the service boundary of an implementation under test remotely and underlying protocol service providers are part of a test context. The ETH Oberon system provides a platform that simplifies the implementation of protocol test systems, due to its size and simple task mechanism. Operating system functionality considered as essential is pointed out in general terms since other systems could be used to support such testing tools. In conclusion, directions for future work are proposed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Toetsstelsels vir programmatuur vereenvoudig en outomatiseer die slaafse werk wat met toetsing assosieer word. 'n Toetsstelsel laat verder toe dat komplekse gelyklopende programmatuur, soos rekenaarprotokolle, op 'n abstrakte vlak getoets word, wat onafhanklik van spesifieke implementasies is. Daar bestaan standaard metodes vir konformeringstoetsing en 'n aantal toetsstelsels is kommersiëel beskikbaar. Uitvoerige beskrywings van die implementering van sulke stelsels is egter nie algemeen beskikbaar nie. Hierdie tesis ondersoek die ontwikkeling van 'n stelsel vir outomatiese toetsing van protokolle in die ontwikkelingsomgewing van ETH Oberon. Die behoefte om 'n protokoltoetsstelsel te ontwikkel, wat die uitvoering van gespesifiseerde toetsgevalle outomatiseer, is geïdentifiseer in oorleg met 'n plaaslike maatskappy wat protokolle ontwikkel in die Oberon programmeertaal. Oberon is 'n sterkgetipeerde taal wat modularisering ondersteun en a leesbare programmeerstyl bevorder. Die toestsstelsel moet gespesifiseerde toetsgevalle vertaal na uitvoerbare toetskode wat ondersteun word deur 'n looptydomgewing. 'n Toetsgeval bestaan uit 'n reeks van toevoeraksies waarop verwag word dat die programmatuur wat getoets word, sal reageer deur die uitvoering van afvoeraksies wat waargeneem kan word. 'n Aantal kwessies word aangeraak, waarvan die eerste te make het met die voorstelling van die spesifikasie van toetsgevalle. Hiervoor is 'n notasie gebruik wat in wese 'n subversameling van die toetsspesifikasietaal TTCN-3 is. TTCN-3 is gestandardiseer deur die European Telecommunications Standards Institute. Die tweede kwessie is die formaat van uitvoerbare toetsgevalle en 'n geskikte looptydomgewing. 'n Vertaler is ontwikkel wat uitvoerbare Oberon-kode genereer vanaf gespesifiseerde toetsgevalle. Die vertaalde toetskode word ondersteun deur 'n biblioteek van looptydfunksies, wat deel van die stelsel is. As gevolg van die eienskap dat 'n protokolomgewing uit gelyklopende prosesse bestaan, word daar verskillende tipes van gelyklopende prosesse in 'n protokoltoetsstelsel geïdentifiseer. Aangesien ETH Oberon 'n beperkte multitaakstelsel is, word toetsgevalle vertaal na eindige outomate wat uitgevoer word as samewerkende agtergrondtake. Die derde kwessie het te make met die interaksie tussen 'n toetsgeval wat uitgevoer word en die stelsel wat getoets word. Dit word aangespreek deur 'n koppelvlak wat gespesifiseerde interaksies afbeeld op werklike interaksies soos vereis deur die konteks waarin 'n implementasie onderworpe aan toetsing uitvoer. 'n Ondersteunende protokolom die dienskoppelvlak van die implementasie oor 'n afstand te bereik en ander onderliggende protokoldienste is deel van 'n toetskonteks. Die ETH Oberon-stelsel help in die vereenvoudiging van die implementasie van protokol toetsstelsels, as gevolg van die stelsel se grootte en die eenvoudige taakhanteerder . Die essensiële funksionaliteit van bedryfsstelsels word uitgelig in algemene terme omdat ander stelsels gebruik kan word om toetsstelsels te ondersteun. Ten slotte word voorstelle vir opvolgwerk gemaak.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53363
This item appears in the following collections: