Delivering peak performance through focused career management

Hako, Vuyani Wellington (2003-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Wealth today cannot be merely measured by material acquisition but also by depth of knowledge, wisdom and understanding. This knowledge, wisdom and understanding lie in the human capital of the organisation. The dynamic nature of business today demands a constant renewal in the aspirations of the employee. Therefore, the performance of the employee in any organisation becomes the most important component. If an organisation is to gain competitive advantage, it must understand how people think, feel and act and then utilize that understanding to increase human performance. The study argues that one of the important feelings that must be understood in order to increase people effectiveness in an organisation is career management. Career management is investing in the minds of the people. The minds of the people are the source of wealth. Developing people to improve their knowledge, skills and capabilities is fundamental to the overall performance of an organisation. Career management helps identify specific talents and behaviours an individual must bring to the job. Career management also brings prosperity and job satisfaction to the individual. Career management as a system to capitalize on the employee's talents and potential should begin with a strong emphasis on personal empowerment and the elimination of self-directed negativity. Against this background, the study looks very deeply into the importance of self management. Further, the organisation itself needs to understand that peak performance is not an event but the life of the business. Whenever the results are announced the competitor listens to establish ways of doing the best. To keep up with the spirit of competitive advantage and gaining peak performance all the time, the organisation must constantly devise means to engage the emotional commitment of the employee. Such means must include career management strategies as also an attempt for employee retention. The organisation must position itself to be a facilitator of career coaching. As a facilitator of career coaching the organisation is able to plan the career success and happiness of the employee.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Vandag se rykdom kan nie net slegs deur middel van materiële geskat word nie maar asook deur diepsinningheid van wetenskap, wysheid en begrip. Hierdie kennis, wysheid en verstand rus in die menslike kapitaal van die organisasie. Die dinamiese soort van besighede deesdae verlang 'n gedurige hernuwing in die strewe van die werknemer. Daarom is dit die prestasie van die werknemer in enige organisasie wat die mees belangrikste komponent is. As die organisasie 'n mededingende voordeel wil bereik,moet die organisasie verstaan hoe mense dink, voel en optree,dan daardie verstand aanwend om menslike vermoëte verbeter. Die studie dui aan dat een van die belangrikste gevoelenswaardes wat begryp moet word om mense se vermoë te verbeter in 'n organisasie, is loopbaanbestuur. Loopbaanbestuur belê in die mense se verstandelike vermoë omdat dit 'n bron van rykdom is. Ontwikkeling van mense om hulle kennis, vermoë en bekwaamhede te verbeter is die grondbeginsel tot die totale prestering van die organisasie. Loopbaanbestuur help om spesifieke talente en houdings te identifiseer wat 'n individu aan die werk moet bring. Loopbaanbestuur bring asook voorspoed en werksbevrediging aan die individu. Loopbaanbestuur as 'n stelsel wat kapitaliseer op die werknemers se talent en potensiaal moet begin met 'n sterk klem op selfbestuur en die verwydering van persoonlike negatiewe. Teen hierdie agtergrond, kyk die studie baie diep na die belangrikheid van selfbestuur. Verder, behoort die organisasie te begryp dat topprestasies nie 'n gebeurtenis is nie, maar die siel van die besigheid is. Wanneer die uitslae aangekondig word, luister die mededinge en doen sy beste om aan nuwe maniere te dink om sy beste voor te lê. Om by te bly met die mededingende voordeel en om die hoë prestasie te bereik teen alle tye moet die organisasie aanhoudelik met metodes voorendag kom sodat die werknemer emosioneel verbind is tot die organisasie. Sulke middelweë moet loopbaan beheer strategies insluit asook 'n poging om werknemer te behou. Die organisasie moet homself so plaas dat hy 'n fasiliteerder van loopbaan afrigting is. Deur as fasiliteerder van loopbaan afrigting op te tree word dit moontlik om loopbaansukses en gelukkigheid van die werknemer te bewerkstellig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53348
This item appears in the following collections: