The use of time study, method study and GPS tracking in improving operational harvest planning in terms of system productivity and costs

Odhiambo, Benedict O. (2010-12)

Thesis (MScFor (Dept. of Forest and Wood Science)--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study aims to quantify the benefits of implementing an operational harvesting plan in forest harvesting operations. This is to be achieved by comparing productivity and costs from unplanned and planned harvesting operations. The study was conducted on a Pinus radiata plantation owned by Mountain to Ocean Forestry Company (Pty) Ltd (MTO) located near the town of Grabouw in the Western Cape Province of South Africa. MTO conducts harvesting operations using semi-mechanised tree-length harvesting systems. A wheeled H67 Clark Ranger cable skidder is used to extract tree-lengths from infield to the landing. Data was obtained both manually (work study) and from GPS tracking. Choking and dechoking data was obtained through time and method studies. GPS tracking was used to measure travel loaded and travel empty times, as well as travel distances and travel speeds. The aim of using both manual techniques and GPS tracking was to obtain detailed and spatially accurate information about the operation. The operating costs were estimated using South African Harvesting and Transport Costing Model. Productivity of the newly introduced tagline system (45.97 m³/pmh) exceeded that of mainline system (37.85 m³/pmhh) by 26%. The unit production cost of using tagline system (R20.21/m³) was 10% lower than the unit production cost of using mainline system (R22.54/³3). There were no benefits to be gained from improving the level of skid trail construction by removal of logging residue or cutting down stumps to as near the ground level as possible. A combination of manual (time and method studies) data collection and GPS tracking provided more detailed and accurate information on the semi-mechanised harvesting system.

AFRKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie beoog om die voordele van die uitvoering van 'n operasionele inoestingsplan te kwantifiseer. Dit word bereik deur produktiwiteit en kostes van beplande en onbeplande inoestingswerksaamhede te vergelyk. Die studie is gedoen in Pinus radiata opstande van Mountain to Ocean Forestry Company (Pty) Ltd (MTO) naby Grabouw in die Wes-Kaap provinsie van Suid Afrika. MTO gebruik semi-gemeganiseerde boomlengte inoestingstelsels in hul inoestingswerksaamhede. . H67 Clark Ranger wielsleeptrekker met kabel en wenas is gebruik om boomlengtes van die veld na die pad te sleep. Data is versamel deur van beide hand (werkstudie) en GPS-opsporing gebruik te maak. Afhaak en aanhaak data is verkry deur van tyd- en metodestudies gebruik te maak. Gelaaide en ongelaaide tyd, spoed en afstande is met behulp van die GPS gemeet. Deur van beide hand en GPS versamelingsmetodes gebruik te maak, kon omvattende sowel as ruimtelik akkurate inligting oor die werksaamhede verkry word. Die bedryfskostes is verkry van die South African Harvesting and Transport Costing Model. Produktiwiteit van die nuut ingestelde verbindingslynstelsel (45.97 m³/pmh) het die hooflynstelsel (37.85 m³/pmh) met 26% oorskry. Die eenheidsproduksiekoste van die verbindingslynstelsel (R20.21/m³) was 10% laer as die eenheidsproduksiekoste van die hooflynstelsel (R22.54/m³). Daar was geen voordeel in die verbetering van die sleeppad konstruksie deur afval te verwyder of stompe nader aan die grondvlak af te sny nie. 'n Kombinasie van hand (tyd- en metodestudies) dataversameling en GPS-opsporing het meer akkurate en omvattende inligting oor die semi-gemeganiseerde inoestingstelsel verskaf.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5333
This item appears in the following collections: