Black economic empowerment : looking at ROE, ROA, P/E and gearing of companies listed on JSE from Impumelelo edition (2000.2001) : comparative financial analysis

Kahimise, Robert N. (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This empirical study was aimed at analysing the financial performance of black economic empowered companies, as selected per Impumelelo publication - 2000/1 edition. The Unit of Analysis of this study is therefore the phenomenon commonly described as Black Economic Empowerment, and in particular the financial performance of these business entities with specific interest in the following ratios; ROE, ROA, PIE and DIE. The fundamental problems analysed in this study are: Whether these Companies can financially perform consistently, with specific reference to ROE (Management effectiveness) and ROA (Company's efficiency); Whether these Companies utilised their capital efficiently - Financial leverage; Whether is worth investing in any commercial bank or in black economic empowerment Companies; Market perception of these Companies; Whether these Companies are really highly geared; through a comparative study between Impumelelo sample and similar white-owned companies, to assess the better performer on Management effectiveness and Company efficiency. The purpose of this study was further to draw appropriate empowerment strategies from the U.S.A, Malaysia and Brazil; contextualised them into the South African situation. The outcomes of these analysis revealed that black economic empowerment companies are indeed highly geared than their white-counterparts, and due to this inherent risk inconsistency in performance has been identified. Within the selected performance categories only half of the sample is classified as good performers, eight percent as excellent performers while profitability is maintained by seventy six percent of the companies. Over the period reviewed more then ninety percent of these companies' consistently signalled wrong perceptions to the market. On the comparative study, the Impumelelo sample overwhelmingly outperformed the white-owned sample on ROE and ROA per sector. Impumelelo sample revealed volatility in the returns comparing to low stable returns by the white-owned sample.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie empiriese studie was om die finansiële prestasie van swart ekonomiesbemagtigde maatskappye, soos geselekteer deur Impumelelo - 2000/1 uitgawe, te analiseer. Die onderwerp van hierdie studie is dus die verskynsel gewoonlik beskryf as Swart Ekonomiese Bemagtiging, en in die besonder die finansiële prestasies van hierdie entiteite, veral die volgende verhoudings (ratio's): Wins op Belegging, Wins op Bates, Prys/verdienste en Skuld/ekwiteit. Die fundamentele probleme wat hierdie studie analiseer is: Kan hierdie maatskappye konsekwent finansieel presteer veral wat betref Bekwaamheid van Bestuur en Bekwaamheid van die Maatskappy? Kan hierdie maatskappye hulle kapitaal effektief gebruik? (Finansiële hefboming.) Is dit beter om in 'n handelsbank te belê of in swart ekonomies-bemagtigde maatskappye? Wat is die mark persepsie van hierdie maatskappye? Maak hierdie maatskappye werklik op grootskaal gebruik van hefboming? Hoe vergelyk hierdie Impumelelo steekproef met soortgelyke maatskappye in wit besit, veral wat betref die bedrewenheid van die bestuur en die effektiwiteit van die maatskappy? 'n Verdere doelwit van hierdie studie is om toepaslike bemagtigings strategië van die VSA, Malaysië en Brasilië te bestudeer in samehang met die Suid-Afrikaanse situasie. Die uitslag van hierdie studie is dat swart ekonomies-bemagtigde maatskappye inderdaad meer van hefboming gebruik maak as hulle wit eweknieë, en as 'n gevolg van hierdie inherente risiko is hulle prestasies soms inkonsekwent. In die selekteerde prestasie kategorië kon net die helfde van die steekproef geklassifiseer word as goeie presteerders en agt persent as uitstaande presteerders. Ses-en-sewentig van die maatskappye toon 'n wins. Gedurende die periode onder bespreking het meer as neëntig persent van hierdie maatskappye aanhoudend verkeerde seine na die mark uitgestuur. In die vergelykende studie het die Impumelelo steekproef oorweldigend die steekproef in wit besit verbygesteek veral wat effektiwiteit betref per sektor. Die Impumelelo steekproef se wins is onbestendig in vergelyking met die lae, stabiele wins van die steekproef in wit besit.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53313
This item appears in the following collections: