A market research on the core competencies and subsequent training requirements of project managers in the Cape Town region

De Villiers, Paul (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Managing firms in today's highly competitive and volatile business environment is an ever increasing challenge. Project Management is an integral part of organisational management and hence project managers need to continuously excel in their careers to keep their organisations ahead of the pack. In order to be an effective project manager, a combination of specific skills/competencies is required. The focus of this mini-thesis was to establish the core competencies and subsequent training requirements of project managers in the Western Cape region. The research into the core competencies required of project managers in the industry was structured into 3 phases. The first phase comprised a research into international studies that was done to establish the core competencies required of project managers. Three researchers were identified, and a shortlist of 9 core competencies was identified from the 3 different models. The next phase comprised the targeting of 54 individuals in the project management profession in the Western Cape with a questionnaire based on the international studies. The last phase was to evaluate the data in order to conclude and make specific recommendations towards the USB management regarding current project management courses which are presented (by the USB) to the industry. Three fundamental conclusions were drawn: Firstly, 10 specific core competencies of project managers were identified. Secondly, some competencies have a much higher relevance to some industry sectors than others. Lastly, the current 5-day training course at the USB does not reflect the desired training which is required by the industry for the core competencies that is required of project managers.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die bestuur van organisasies in vandag se hoogs kompeterende en veranderende besigheidsomgewing is 'n toenemende uitdaging. Projekbestuur vorm 'n integrale deel van organisasie bestuur en daarom moet projek bestuurders voortdurend uitstyg in die uiutvoering van projekte om te verseker dat die organisasie as geheel sterk kompeterend kan bly. Projekbestuurders benodig spesifieke vaardighede om effektief te kan funksioneer in die werksomgewing. Die fokus van hierdie mini-tesis was om die spesifieke vaardighede vas te stel, asook die gevolglike opleiding wat benodig word vir projekbestuurders wat in die Weskaap werksaam is. Die navorsing na die spesifieke vaardighede wat van projek bestuurders in die industrie verlang word, was gestruktureerd in 3 fases. Eerstens was 'n literatuurstudie geloods op internasionale studies om te bepaal watter vaardighede van projek bestuurders verlang word. Drie internasionale navorsers se modelle was gebruik om 'n kortlys van 9 vaardigheids groepe saam te stel. Die volgende fase was om 54 individue in die projek bestuur professie in die Weskaap te nader en deur middel van 'n vraelys wat baseer is op die internasionale studies, vas te stel watter vaardighede deur die industrie verlang word vir projek bestuurders. ln die finale fase is die data geanaliseer ten einde spesifieke aanbevelings aan die bestuur van die USB bestuur te maak aangaande projek bestuur kursusse wat (deur die USB) aan die industrie aangebied word. Drie fundamentele gevolgtrekkings was gemaak: Eerstens was die 10 belangrikste vaardighede vir projek bestuurders vasgestel. Tweedens was vasgestel dat party vaardighede veel belangriker is in party industrie sektore as in ander. Laastens, die huidige 5-dag projek bestuur kursus wat deur die USB aangebied word, bied nie genoegsame opleiding (in die verlangde rigtings) om die regte vaardighede te ontwikkel vir projek bestuurders in die industrie nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53248
This item appears in the following collections: