The beehive of organisational excellence : entrenching workplace practices that lead to high performance

Abrahams, M. F. (2002-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: For the past two decades or so we have been witnessing the dawn of the information age. The technological revolution that typifies this era is proceeding at a rate unparalleled by the advances of previous eras. This technological advancement has spawned what is called the New Economy, where the currency is information and the watchword is speed. The New Economy is global, knowledge-driven, and highly competitive. It has forever changed the competitive landscapes of many industries, combined others into new industries, and has even created entirely new industries. The New Economy poses many new challenges for organisations that strive for excellence. Amongst other things, globalisation and rapid advances in technology are constantly raising performance level benchmarks on all fronts. This means that organisations striving for excellence have to be stable yet agile, lean, responsive, innovative, efficient, customer-focused, and profitable. In addition, the pressure on organisations to democratise the workplace brings its own challenges. One such approach for organising for excellence is the Beehive model where minimum levels of performance have to be attained in each of seven interdependent areas: strategy, structures, people capacity, business disciplines, stakeholder commitment, pay and incentives, and change leadership. Taken out of context, these practices will not produce the desired improvements in performance. They need to be treated as a system where the practices fit with and support each other.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Vir ongeveer die afgelope twee dekades ervaar ons die aanbreek van die informasie tydperk. Die tegnologiese revolusie, wat 'n kenmerk is van hierdie era, gaan voort met 'n tempo ongeewenaard met die vooruitgang van vorige eras. Hierdie tegnologiese vooruitgang het voortgebring wat die Nuwe Ekonomie genoem word, waar die geldeenheid informasie en die wagwoord spoed is. Die Nuwe Ekonomie is wereldwyd, kennis aangedrewe, en hoogs kompeterend. Dit het die kompeterende landskappe van baie industriee vir ewig verander, ander in nuwe industriee kombineer en selfs geheel en al nuwe industriee geskep. Die Nuwe Ekonomie lewer vele nuwe uitdagings op vir organisasies wat na uitmuntenheid streef. Om maar een te noem veroorsaak globalisasie en vinnige vooruitgang in tegnologie 'n konstante styging in prestasie vlak hoogtemerke reg deur die industrie. Dit beteken dat organisasies wat na uitmuntenheid streef stabiel, tog ook behendig, reagerend, vernuwend, effektief, klient gefokus en winsgewend moet wees. Daarmee saam bring die druk op organisasies om by die werkplek te demokratiseer sy eie uitdagings. Een so benadering vir organisering vir uitmuntendheid is die Beehive model waar minimum vlakke van prestasie in elke sewe interafhanklike areas behaal moet word: strategie, strukture, menslike kapasiteit, besigheids dissipline, insethouer toegewydheid, betaling en prestasielone, en oorgangsleiding. Uit konteks sal hierdie praktyke nie die gewensde verbeterings in prestasie behaal nie. Dit moet as 'n sisteem behandel word waar die praktyke mekaar pas en ondersteun.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53088
This item appears in the following collections: