Author

Now showing items 1-2 of 2

  • n Ondersoek na die verskynsel van aparte koerante vir die bruin bevolking in Suid-Afrika 

   Shaikh, Mohamed (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1986)
   INLEIDING: Aparte uitgawes van koerante, of die sogenamde Ekutra-uitgawes vir die nie-blanke bevolking, staan vandag in die brandpunt van die gemeenskapsorg. In die breë gesien, word hulle met agterdog bejeën -- in hoofsaak ...

  • Stellenbosch Media Forum 2003 

   De Swardt, Salie; Moos, Ainsley; Froneman, Johannes; Wrottesley, Stephen; Shaikh, Mohamed; Pelesa, Mmuso; Sidego, Conrad; Ansell, Gwen; Van Zyl, Lizma; De Beer, A.S.; Mchunu, Sandile; Wiese, Tobie; Rabe, Lizette; Pestana, Cathy; Jordaan, Willem; Joubert, Jan-Jan; Nxasana, Sizwe; Kruger, Anne; Hoffman, Gerjo; Wasserman, Herman; Binge, Herman; Du Plessis, Tim; Booyens, Bun; Malan, Mia; Van der Vyfer, Marita (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2003)
   "Die sorgsame inagneming van die geskiedenis is deel van sy verantwoordelikheid. Maar terselfdertyd is vernuwing dwingend deel van sy taak," skryf die kanselier, prof. Elize Botha, in die Universiteit van Stellenbosch se ...