Navigating through some burning issues on people management in corporations

Mapisa, Cindy (2002-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study explored the present and future challenges faced by a group of South African managers. These challenges were identified and/or explored in the form of burning issues. The motivation for the study was the perception that often the ordinary South African manager is quick to import change interventions without really finding out what the real issuesare. In the processsuch interventions fail becausethey are in tandem with the real problem(s). A literature study was undertaken to explore and identify possible reasons that cause managers to adopt a quick-fix approach. An in-depth analysiswas made of the challenges facing South African organisations and the importance thereof, as well as of the need to channel limited resourcesto what really matters. Data for empirical study was collected by means of questionnaires completed by Management Development Programme Students of the University of Stellenbosch Business School as part of an assignment for change management. Research findings indicated five critical challenges/ the burning issues that should be given the necessary focus. Each of the five critical findings was discussed in depth and recommendationswere made.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die huidige en toekomstige uitdagings waarvoor 'n groep Suid-Afrikaanse bestuurders staan. Hierdie uitdagings is as brandende vraagstukke geïdentifiseer en/of ondersoek. Die motivering vir die studie was die persepsie dat Suid-Afrikaanse bestuurders oor die algemeen vinnig veranderingsintervensies implementeer sonder om vas te stel wat die werklike probleme is. Gevolglik misluk sulke intervensies omdat dit saam met hierdie probleme bestaan. 'n Literatuurstudie is gedoen om die moontlike redes waarom bestuurders die benadering van kitsoplossings volg, te identifiseer en te ondersoek. 'n Deurtastende ontleding is gedoen van die uitdagings waarvoor Suid-Afrikaanse organisasies staan, die belangrikheid daarvan, en die nodigheid om beperkte hulpbronne te kanaliseer na dit wat werklik saak maak. Data vir die empiriese studie is versamel deur middel van vraelyste wat as deel van 'n werkstuk oor bestuursverandering ingevul is deur studente op die Bestuursontwikkelingsprogram van die Universiteit van Stellenbosch BestuurskooI. Navorsingsbevindinge het vyf kritieke uitdagings/brandende vraagstukke geïdentifiseer waarop gefokus moet word. Elk van hierdie vraagstukke word uitvoerig bespreek en aanbevelings word gedoen.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52950
This item appears in the following collections: