Leadership theory and women as leaders : a critical overview of the theory and the reality in the context of the magazine publishing sector in South Africa

Beudeker, Nolan Clarissa (2002-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study considers major trends and issues within leadership theory and various gender studies that have been conducted pertaining to the advancement of women leaders. The aim of the study is therefore to establish the reasons for the underrepresentation of women in senior- or executive-level positions in organisations, and then, to put forward an appropriate leadership development plan for women to better explore leadership opportunities that present themselves. Commencing with an overview of leadership theory in general, the study progresses on to topics specific to women in leadership, and more specifically, women leaders in the magazine publishing industry in South Africa. To this end, the study comprises both primary and secondary research. The primary research was conducted amongst women in the magazine publishing sector, based in the Western Cape, holding positions as senior managers, publishers or editors. The research was structured as qualitative research, in the form of in- depth, personal interviews, which were designed in a semi-structured interview format. The secondary research is based on an extensive literature review which covers a very broad spectrum of topics and concepts on leadership and the publishing industry in South Africa. The research found that women's access to leadership positions has increased not only on a worldwide playing field but also, more specifically, in the publishing industry in South Africa. Although a great deal of work still has to be undertaken, the prospects of advancement for women in today's business environment are far more positive than five or ten years ago. Organisations and educational institutions need to change their approach to developing leaders. They need to build a new future that is able to contend with global changes and that utilises all its leaders - regardless of gender.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie bestudeer die vernaamste tendense en vraagpunte rondom leierskapsteorie asook verskeie geslagstudies wat gedoen is oor die bevordering van vroue-leiers. Die studie begin met 'n oorsig van leierskapsteorie in die algemeen; daarna verdiep dit na onderwerpe wat spesifiek betrekking het op vroue in leierskapsposisies, en meer spesifiek, vroue-leiers in die tydskrif-uitgewersbedryf in Suid-Afrika. Derhalwe behels die studie beide primêre en sekondêre navorsing. Primêre navorsing is gedoen onder vroue in die Wes-Kaap wat senior posisies in die tydskrif-uitgewersbedryf beklee, soos senior bestuurders, uitgewers en redakteurs. Die navorsing was ook kwalitatief van aard deurdat dit die vorm van in-diepte, semigestruktureerde, persoonlike onderhoude aangeneem het. Die sekondêre navorsing is gebaseer op 'n omvattende literatuurstudie wat 'n baie breë spektrum van onderwerpe en leierskapkonsepte, asook die uitgewersbedryf in Suid-Afrika, dek. Die navorsing toon dat vroue wêreldwyd, en spesifiek in die uitgewersbedryf in Suid- Afrika, al hoe groter toegang tot leierskapsposisies verkry. Alhoewel nog baie vordering in dié verband gemaak moet word, is die vooruitsigte vir die bevordering van vroue in die hedendaagse sakewêreld meer positief as vyf of tien jaar gelede. Organisasies en opvoedkundige instellings behoort hul benadering tot leierskapsontwikkeling te verander - hulle behoort rekening te hou met wêreldwye verandering en help bou aan 'n toekoms waar die geslag van 'n leier irrelevant is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52914
This item appears in the following collections: