'Green spirituality' : towards an ecological ethic in theological reflection and praxis

Becker, Francine (2010-12)

Thesis (MPhil (Religion and Culture) (Practical Theology and Missiology))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Green spirituality as found in popular media such as films can be used to develop an ecological ethic in theological reflection and praxis and serve as a platform in a multi-sectoral and multi-pronged response to the ecological crisis. By examining the films Avatar, Emerald Forest, Dances with Wolves, The Day the Earth Stood Still, and the animated films of Hayao Miyazaki, ecological and spiritual themes can be drawn from the text and applied as contemporary examples of 'green spirituality'. In the first chapter I articulate and describe the research problem, whether green spirituality is found in popular media and if so, could it be used to develop an ecological ethic in theological reflection and praxis. This discussion includes the aims of the study and the description of the research methodology used in the study, as well as the delimitations of the study. In the second chapter I define some of the key terms: spirituality, green spirituality, ecological crisis, ecological ethic, and present a brief overview of the theoretical concepts, ecofeminism, and deep ecology, within whose context this study takes place. This chapter will include the literature survey that informs this study. In the third chapter I present the data, namely the green spirituality found in media such as the films Avatar, Emerald Forest, Dances with Wolves, The Day the Earth Stood Still, and the films of Hayao Miyazaki. The films are summarised and evaluated according to the green spirituality and ecological themes presented. Four signifiers are identified to be present in the films: visual, cognitive, spiritual and communal. In the fourth chapter I present my interpretation of the data, as informed by scholarly sources, and also describe the relevance of the data in the faith traditions and the positions taken by faith traditions with regards to the ecological crisis. I also present some practical suggestions for responses in theological praxis. In chapter five I present my conclusion.

AFRIKAANSE OPSOMMING: 'Groen spiritualiteit', soos gevind in populêre media soos films kan gebruik word om 'n ekologiese etiek in teologiese refleksie en praxis te ontwikkel en kan dien as 'n platform in 'n multi-sektorale en multi-fokus reaksie op die ekologiese krisis. Deur die films Avatar, Emerald Forest, Dances with Wolves, The Day the Earth Stood Still, en die films van Hayao Miyazaki te ondersoek, kan ekologiese en spirituele temas onderskei word en toegepas word as kontemporêre voorbeelde van 'groen spiritualiteit'. In die eerste hoofstuk noem en beskryf ek die navorsingsprobleem, naamlik die moontlikheid om groen spiritualiteit wat te vinde is in die populêre media soos films, te gebruik om 'n ekologiese etiek te ontwikkel in teologiese refleksie en praxis. Hierdie bespreking sluit die doelwitte en beperkings van die studie in en beskryf die navorsingsmetodologie wat gebruik word. In die tweede hoofstuk gee ek 'n paar definisies van sleutel begrippe: spiritualiteit, groen spiritualiteit, ekologiese krisis, ekologiese etiek, sowel as 'n kort oorsig van die teoretiese konsepte soos ekofeminisme en 'deep ecology' waarin die studie omraam. Hier sluit ek in wat ek verstaan onder die sleutel konsepte om die studie te definieër binne die raamwerk van die navorsing. Hierdie hoofstuk sluit die literatuur oorsig in. In die derde hoofstuk gee ek die data, naamlik die groen spiritualiteit gevind in populêre media soos die films Avatar, Emerald Forest, Dances with Wolves, The Day the Earth Stood Still, en die films van Hayao Miyazaki. Die films word opgesom en ge-evalueer volgens die groen spiritualiteit en ekologiese temas teenwoordig. In die vierde hoofstuk beskryf ek my interpretasie van die data, soos voorgestel ook deur geleerde bronne en die geloofstradisies. Ek maak ook 'n paar praktiese voorstelle in teologiese praxis. In hoofstuk vyf gee ek my gevolgtrekking.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5286
This item appears in the following collections: