An investigation into the characteristics of a successful project manager

Stapelberg, F. D. J. (2002-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The project manager plays a vital role in determining the success of any project. In multi-functional projects the project manager mostly has a technical background covering only one of the participant functional areas and functional specialists are more knowledgeable than the project leader in their area of technical expertise. Further more both human resources and time are often scarce on projects. The project manager thus needs very specific personal and managerial skills to enable him to operate effectively in such a high pressure environment. The study indicates a strong correlation between project manager characteristics deemed important by South African project functionaries and those deemed important by project functionaries on a global scale. The relative importance of a number of project manager characteristics are however rated exceptionally high or low by South African project functionaries. The most important "undervalued" characteristics (thus posing a threat to project management) are; administrative skills, dealing with people and vision/seeing the big picture. A clear distinction exists between the relative importance of project manager characteristics amongst different subgroups of project functionaries in South Africa. Subgroups are inter alia formed by functional sectors within the economy, the managerial level of the functionary within the organisation (project manager- project personnel/ senior manager), and the average project duration.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die projekbestuurder speel 'n baie belangrike rol in die bepaling van die sukses van enige projek. In multi-funksionele projekte dek die tegniese agtergrond van die projekbestuurder meestal slegs een van die deelnemende funksionele areas en beskik funksionele spesialiste oor meerdere kennis in hul areas van tegniese kundigheid as die projekbestuurder. Verder is menslike hulpbronne en tyd dikwels skaars op projekte. Die projekbestuurder benodig dus baie spesifieke persoonlike- en bestuursvaardighede om hom in staat te stel om effektief in so 'n hoë-druk omgewing te kan funksioneer. Die studie dui op 'n sterk korrelasie tussen projekbestuurder eienskappe wat as belangrik beskou word deur Suid-Afrikaanse projekfunsionarisse en dié wat as belangrik beskou word deur projekfunsionarisse op 'n globale skaal. Die relatiewe belangrikheid van 'n aantal projekbestuurdereienskappe word egter uitsonderlik hoog of laag beskou deur Suid-Afrikaanse projekfunsionarisse. Die mees belangrike "ondergewaardeerde" (wat dus 'n bedreiging vir projekbestuur inhou) eienskappe is: Administratiewe vaardighede, interteraksie met mense, en visie/'n geheelbeeld. 'n Duidelike onderskeid bestaan tussen die relatiewe belangrikheid van projekbestuurder eienskappe van verskillende subgroepe van projekfunksionarisse in Suid-Afrika. Subgroepe word onder andere gevorm deur: funksionele sektore in die ekonomie, die bestuursvlak van die funksionaris binne die organisasie (projekbestuurder- projekpersoneel/senior bestuurder) en gemiddelde projekduurtes.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52676
This item appears in the following collections: