A foundation to the development of an economic impact study of the tourism industry for GHACT

Brink, Zonia (2002-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This document contains a Situation Analysis of tourism in the Greater Hermanus region, which is part of the Overberg region in the Western Cape Province, South Africa. It forms an essential component of the process to develop a Tourism Policy and Strategy for the local tourism bureau. As such it is important to note that the objectives of the document are threefold. Firstly, it provides overall background information and an analysis of the current tourism situation of Hermanus, the various role-players and the different festivals. Secondly, it provides a broad framework of the positive and negative impacts tourism and festivals could have on the economic, social and environmental fields of a tourist destination like Hermanus. Lastly, the document offers guidelines for future study areas under which the tourist, various role-players and festivals/events can be evaluated in order to calculate their impacts in the Hermanus tourism industry. These goals were to be established in subsequent interactive workshops, discussions, interviews and other inputs from the various community representatives and other tourism role-players in Greater Hermanus. The scope of this report is limited to an overall framework and broad guidelines to put festival and role-player evaluation, and impact management for the Greater Hermanus region on a firm platform and continuous footing. At this phase of the project specific recommendations and proposals for development of the tourism industry in the region are excluded, as this will form part of the further phases of the project of developing the Tourism Policy and Strategy. Based on the findings it is recommended that the local tourism bureau must focus on developing a sustainable tourism strategy, identify a single spokesperson that is recognised as the leading force for unifying the industry towards one goal, and lastly to develop and maintain a knowledge base system to ensure proper planning and support decisionmaking. The document concludes by summarising the recommendations along with a list of the key issues and strategic challenges that needs to be addressed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie dokument bevat 'n situasie analise van die toerismebedryf in die Groter Hermanus, 'n gebied wat deel is van die Overberg in die provinsie Wes- Kaap, Suid-Afrika. Dit is 'n onmisbare komponent van die proses om in Toerisme Beleid en Stategie vir die plaaslike toerismeburo te ontwikkel. Die einddoel van die dokument is drievoudig. Eerstens word oorsigtelike agtergrond inligting en 'n analise van die huidige stand van die toerismebedryf in Hermanus, die verskillende rolspelers en die feeste daarin vervat. Tweedens verskaf dit 'n breë raamwerk oor die positiewe en negatiewe impak wat toerisme en feeste kan hê op ekonomiese-, sosiale- en ontwikkelingsgebied op 'n toeriste-attraksie soos Hermanus. Laastens bevat die dokument riglyne aan die hand waarvan verdere studies onderneem kan word, soos dié waarin toeriste, die verskillende rolspelers en feeste geevalueer word. Hierdie doelwitte is daargestel tydens werksessies, besprekings, onderhoude en ander insette deur verskeie verteenwoordigers van die plaaslike gemeenskap en ander rolspelers in die toerismebedryf van Hermanus. Die omvang van hierdie studie is egter beperk tot 'n oorsigtelike raamwerk en breë riglyne om die assesering van die feeste en die rolspelers sowel as die impakbestuur van die Groter Hermanus op 'n stewige voetstuk te plaas. Op hierdie tydstip van die projek word spesifieke aanbevelings en voorstelle vir die ontwikkeling van die toerisme-industrie in die gebied uitgesluit. Dit sal gevolglik ingesluit word in die verdere fases van die projek wanneer die ontwikkeling van 'n toerisme beleid en strategie in diepte bestudeer word. Aanbevelings wat spruit uit die bevindings van hierdie studie is dat die plaaslike toerismeburo 'n volhoubare toerisme strategie moet ontwikkel. Verder moet daar ook 'n persoon aangewys word om die industrie aan te voer tot 'n gesamentlike einddoel. Laastens moet die toerismeburo 'n kennis basis sisteem ontwikkel en onderhou wat voldoende beplanning sal verseker en besluitneming kan ondersteun. Ter afsluiting word daar volstaan deur die aanbevelings op te som en die sleutelfaktore en strategiese uitdagings wat aandag moet geniet, kortliks aan te spreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52638
This item appears in the following collections: