Why project management is not successfully applied in Investment Frontiers

Labuschagne, Hermann (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Investment Frontiers is a business unit of Old Mutual South Africa, which launches new products. These launches are carried out as projects. A major problem is that it is always difficult to launch new products in the scheduled time and the projects usually go over budget. Investment Frontiers thinks that project management is not being applied successfully in the business. The research was done to provide an answer as to why project management is not being applied successfully. A literature study was done on the different elements of project management. This study led to the construction of a questionnaire to test if employees applied the process correctly or at all. The questionnaire was sent to 23 people being all the employees directly involved in projects. The following three problems or shortcomings were identified from the response to the questionnaire: 1. Scope creep, where the scope of the project changes constantly 2. Lack of project scheduling 3. Lack of training in and knowledge of project management in the business The recommendations made were to pay more attention to the scope document, to develop simplified project scheduling techniques for in-house use, and to implement more project manager training programmes. Although there were some shortcomings in the research, the result of the research was positive in the sense that development areas were identified and constructive actions can be taken to address the problem areas.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Investment Frontiers is 'n afdeling van Ou Mutual Suid-Afrika wat nuwe produkte loods in die vorm van projekte. 'n Groot probleem wat ondervind word, is dat dit altyd moeilik is om nuwe produkte binne die geskeduleerde tyd geloods te kry, en dat die projekte gewoonlik die begroting oorskry. Investment Frontiers vermoed dat projekbestuur nie suksesvol toegepas word nie. Hierdie studie is gedoen om antwoorde te verskaf hoekom projekbestuur nie suksesvol toegepas word nie. 'n Literatuurstudie is gedoen met betrekking tot die hoofelemente van projekbestuur. Hierdie literatuurstudie het die basis gevorm vir die opstel van 'n vraelys om te toets tot hoe 'n mate die proses korrek of hoegenaamd toegepas word. Die vraelys is aan 23 persone gestuur. Dit verteenwoordig almal wat direk met projekte, binne die besigheidseenheid, betrokke is. Die volgende 3 probleme of tekortkominge is op grond van die vraelys geïdentiftseer: 1. "Scope creep", waar die werksomvang van die projek gereeld verander 2. Onvoldoende gebruik van projekskedulering 3. Onvoldoende opleiding met betrekking tot projekbestuur in die besigheidseenheid Die voorstelle wat gemaak is, is dat daar meer tyd aan die werkomvangsdokument spandeer moet word, eenvoudige projekskedule-tegnieke ontwikkel moet word vir binnenshuise gebruik en om verdere opleidingsprogramme vir projekbestuursders te implementeer. Alhoewel daar sommige tekortkominge in die navorsing is, is die uitkoms van die navorsing positief in die sin dat ontwikkelingsareas geïdentifiseer is en konstruktiewe aksies geneem kan word om die probleme te hanteer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52613
This item appears in the following collections: