The integration of emotional intelligence with leadership development : a literature review

Scheurkogel, Rene (2001-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Organizations are changing rapidly and within organizations, teamwork is increasing and interpersonal relationships are becoming more important. The role of leaders is also changing and emotional and interpersonal competencies are becoming the skills needed for leaders to fulfill the demands of the current workplace. Emotional intelligence is one of the few remaining areas in an organization that can be developed to make a significant impact on the bottom line. In this work, the concept of emotional intelligence as defined in the literature is explored. There is also an overview of the vast body of literature available on leadership, and what is very clear, is the sparse research available on the role that emotional competence plays as being an essential tool in the kit of the effective leader. The question about the impact that emotional intelligence and competence can have on the enhancement and development of leadership and organizational processes is then explored. The conclusion drawn is that emotional intelligence will in actual fact enhance leadership and interpersonal skills which will enable a leader to build an emotionally enhanced organization. Suggestions for future research is that empirical research is indicated to explore the assumptions made and conclusions drawn based on this literature review regarding the role that emotional intelligence plays in leadership development and effectiveness.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Organisasies gaan huidiglik deur snelle verandering. Spanwerk is besig om toe te neem en interpersoonlike verhoudings raak meer en meer belangrik binne organisasies. Die rol van leiers is ook besig om te verander en emosionele en interpersoonlike vaardighede raak toenemend die vaardighede wat deur leiers benodig word om aan die eise van die huidige werkplek te voldoen. Emosionele intelligensie is een van die min areas wat oorbly binne organisasies wat nog ontgin en ontwikkel kan word ten einde 'n beduidende impak te maak op winsgewendheid. Die konsep van emosionele intelligensie soos gedefinieer in die literatuur, is in die werk ekploreer. 'n Oorsig van die magdom literatuur beskikbaar oor leierskap is ook gedoen. Wat duidelik blyk uit die literatuur oorsig, is die geringe literatuur beskikbaar oor die rol wat emosionele vaardighede speel as een van essensiële vaardighede van leierskap. Die vraag oor die impak van emosionele intelligensie en vaardighede op leierskap en die mate waartoe dit leierskap en die effek daarvan op organisatoriese prosesse kan verbeter, is ondersoek. Die gevolgtrekking waartoe gekom is, is dat emosionele intelligensie inderdaad leierskap en interpersoonlike vaardighede sal verbeter wat die leier sal toerus om 'n emosioneel gevorderde organisasie te bou. Voorstelle vir toekomstige navorsing is om empiriese navorsing te doen ten einde die aannames gemaak en gevolgtrekkings waartoe gekom is in hierdie literatuuroorsig ten opsigte van die rol wat emosionele intelligensie speel by leierskapsontwikkeling en - effektiwiteit te toets.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52541
This item appears in the following collections: