The development of the team effectiveness measure (TEM) : an assessment instrument for use in identifying and developing team effectiveness

Victor, Johan (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Team effectiveness will be crucial to the success of managers and their organisations in the twenty first century. Managers will have to determine the effectiveness of their teams with the help of valid and reliable measurement instruments. This study project was undertaken to design and develop a team effectiveness assessment instrument that has been proven to be internally valid and reliable, for use by managers in order to identify and develop team effectiveness in their work teams. The construction of the Team Effectiveness Measure (TEM) depended largely on the identification of the elements that are needed for a team to be effective. This was achieved by researching existing literature and extracting a list of elements that was common to effective teams. The resultant Team Effectiveness Criterion Instrument, used in conjunction with practical experience, was then used to construct the Preliminary TEM. The methodology used in constructing and validating the TEM consisted of five steps. The concept of team effectiveness was specified, by using the results of the literature study, which identified eight discernible dimensions of team effectiveness. These dimensions are: balanced composition, clear objectives and focus, positive climate, dynamic culture, effective relationships, open communication, sound procedures and effective leadership. The next step was to create a pool of items by using the findings of the literature study. This resulted in a total pool of one hundred items, which were included in the Preliminary TEM. The format of the TEM was then constructed, consisting of demographic information and a Semantic Differential Scale, with a seven point bipolar rating scale. The next step was to determine the construct validity of the TEM. Applying the Preliminary TEM to a sample group of one hundred and ninety six people, and subjecting the results to statistical analysis achieved this. The Item Total Correlation and Coefficient Alpha was determined, followed by a Factor Analysis, which led to the refinement of the Preliminary TEM. The end result was the final TEM, which consisted of three main factors and a total of thirty elements. The results of the analysis of the final TEM, being an extremely high Cronbach Coefficient -Alpha of 0.94, and a consistently high Item Total Correlation, is evidence of the internal consistency of the TEM. The results of the factor analysis, a loading of more than 0.6 on all items, reflect positively on the construct validity of the TEM. Only the items with the highest level of reliability were retained. The final conclusion, based on the results, was that the contents of the TEM were sufficiently validated and was usable as an instrument for assessing team effectiveness. This means that the results obtained from the use of the instrument can be trusted and used for making recommendations on the development of a team. It must however, be noted that the TEM needs to be subjected to further reliability and construct validity testing. This does not however, detract from the fact that the TEM can be used effectively as a measure for managers for team effectiveness, team functioning, identifying symptoms of poor team work that prohibits performance and for measuring the "temperature" of the team.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die sukses van bestuurders en organisasies in die een-en-twintigste eeu is deels afhanklik van die sukses en die effektiwiteit van hul werkspanne. Bestuurders sal geldige en betroubare meetinstrumente nodig hê om te bepaal op watter vlak van effektiewe werking hulle spanne is. Die doel van hierdie studie projek was om 'n meetsinstrument vir spaneffektiwiteit te ontwerp en ontwikkel, wat getoets is vir interne geldigheid en betroubaarheid. Die meetinstrument moet gebruik kan word deur bestuurders om spaneffektiwiteit te indentifiseer en ontwikkel. Dit was belangrik om eers die elemente wat nodig is vir spanne om effektief te funksioneer, te identifiseer, deur gebruik te maak van 'n literatuurstudie oor spaneffektiwiteit. Die bestaande literatuur is gebruik om 'n lys van elemente te identifiseer wat algemeen in effektiewe spanne voorkom. Hierdie lys van elemente, sowel as praktiese ervaring, is gebruik om die Voorlopige Spaneffektiwiteits Meetinstrument (TEM) op te stel. Die metedologie wat gebruik is, is om 'n vyf stap benadering te volg in die ontwikkeling van die TEM. Eerstens is die konsep van spaneffektiwiteit gespesifiseer, deur gebruik te maak van die resultate van die literatuur studie. Agt dimensies is as volg geidentifiseer: Gebalanseerde samestelling, duidelike doelwitte en fokus, positiewe klimaat, dinamiese kultuur, effektiewe verhoudinge, oop kommunikasie, gevestigde prosedure, en goeie leierskap. In die volgende stap is 'n poel van items saamgestel deur gebruik te maak van die bevindinge van die literatuurstudie. In totaal is 100 items ingesluit in die Voorlopige TEM. Volgende aan die beurt was die opstel van die formaat van die TEM, wat bestaan het uit demografiese inligting, sowel as 'n Semanties Differensiële Skaal met 'n sewe punt bipolêre skaal. Dit is gevolg deur die vastelling van die konstruk geldigheid van die TEM, deur die toepassing van die vraelys op 196 mense en die statistese verwerking van die resultate. Die Item Totaal Korrelasie en die Koëffisient Alfa is bepaal en dit is gevolg deur 'n Faktor Analise. Hierdie resultate is gebruik om die TEM te verfyn tot 'n instrument met drie hoof faktore en 'n totaal van dertig items. Bewyse vir die interne konsekentheid van die TEM is verkry deur die hoë Cronbach Koëffisient van 0.94, en 'n deurlopende hoë Item Totaal Korrelasie. Die resultate van die Faktor Analise was 'n deurlopende hoë telling van meer as 0.6, wat positief reflekteer op die konstruk geldigheid van die TEM. Slegs die items met die hoogste vlak van betroubaarheid is gekies vir insluiting in die finale TEM. Dit alles dui daarop dat die resultate wat vekry gaan word deur die toepassing van die TEM op spanne, vertrou kan word en gebruik kan word om aanbevelings te maak vir die ontwikkeling van die span. Daar moet egter genoem word dat verdere betroubaarheid en konstruk geldigheid studies nodig sal wees op die TEM, aangesien die TEM slegs vir interne geldigheid getoets is. Die resultate van die analise is egter bevredigend genoeg dat die TEM met vertroue gebruik kan word deur bestuurders om die vlak van ontwikkeling en effektiwiteit van hul spanne te kan bepaal.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52514
This item appears in the following collections: