The determination of the elements of a strategy for the implementation of project management

Van Nieuwenhuyzen, Bernard Jansen (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Many organisations are in search of the most effective and efficient way to ensure strategic advantage over other organisations. Various management researchers and practicing managers agree that project management, with the holistic and systems approach thereof is an answer to above-mentioned problem. Introducing integrated project management practices and the related formalization of the project management function usually requires significant adjustments in attitudes, understanding, responsibilities, methods, and reporting relationships throughout the organisation. This necessitates a study of the implementation of project management. Strategy formulation and implementation is the responsibility of top management. Thus top management has to ensure that this process of strategy formulation is done with the utmost care and includes the elements that will promote successful strategy implementation. Strategy implementation is the means of putting the strategy to work. It involves the accomplishment of administrative tasks, allocation of necessary resources, and the development of appropriate organisational systems and competencies to support strategic plans. It is the task then of top management to determine the best organisational structure, leadership style, organisational culture and reward systems that will allow the organisation to implement and execute project management. Management needs to ask themselves what they can do to improve the environment for project management. It is the objective of this study to enlighten management by means of a literature study on the basics and best practices with regard to project management strategy implementation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Menige organisasies is op soek na meer effektiewe en doeltreffende metodes om 'n strategiese voordeel bo ander te bekom. Menige bestuursnavorsers en praktiserende bestuurders is van mening dat projekbestuur met die hollistiese en stelselsbenadering daarvan, die antwoord bied op bogenoemde kwessie. Die bekendstelling van geïntegreerde projekbestuurpraktyke en die verwante formalisering van die projekbestuurfunksie vereis wesenlike veranderings in houdings, begrip, verantwoordelikheid, metodes en rapporteringsverhoudings reg deur die organisasie. Dit noodsaak 'n studie van die implementering van projekbestuur. Strategieformulering en implementering is die taak van topbestuur. Topbestuur moet dus die proses van strategie formulering na behore aanpak en voorsiening maak vir verskeie elemente wat kan bydra tot die suksesvolle implementering van die strategie. Strategie implementering behels die toepassing van 'n strategie, asook die voltooiing van die administratiewe take, die toedeling van die noodsaaklike hulpbronne en die ontwikkeling van gepaste organisatoriese stelsels en vermoëns om die strategiese planne te steun. Dit is dus die taak van topbestuur om vas te stel watter organisasiestruktuur, vorm van leierskap, organisasiekultuur en vergoedingstelsels die beste daartoe gaan bydra om projekbestuur suksesvol te implementeer en uit te voer. Topbestuur behoort dus te vra wat gedoen kan word om 'n omgewing te skep wat voordelig is tot projekbestuur. Dit is dan die doel van hierdie studie om met behulp van 'n literatuurstudie topbestuur te kan inlig ten opsigte van die basiese en beste gebruike van projekbestuurstrategie implementering.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52507
This item appears in the following collections: