Dividend stability, dividend yield and stock returns on the Johannesburg Stock Exchange

Kruger, Theunis Lodewicus (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study investigates the relationship between dividends and stock returns on the Johannesburg Stock Exchange (JSE). In this mini study project a regression model is used to investigate the relationship between dividend yield portfolios and stock returns. Each of these dividend yield portfolios are further subdivided into dividend stability portfolios which together with a regression model are used to investigate the relationship between dividend stability and stock returns on the JSE. It follows from this study that there is a non-linear relationship between the risk-adjusted returns and dividend yields. A significant finding of this study is the fact that there is an inverse linear relationship between the dividend yield and average stock returns for dividend paying portfolios on the JSE. Investors on the JSE appear to place a premium on capital gains as opposed to dividends. It follows from this study that there is an inverse correlation between dividend stability and the risk-adjusted return with the beta coefficient increasing as dividend stability decreases. Within a particular yield portfolio, it is evident that higher systematic risk is associated with shares with unstable dividend yielding histories. It is clear from the results that this dividend signalling is not limited to high yielding stocks alone. As dividends are not entirely controlled by managers, a low stable dividend yield could signal a low exposure to systematic risk to outsiders.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie word die verband tussen dividende en aandeelopbrengste op die Johannesburgse Effektebeurs ondersoek. 'n Regressiemodel is in hierdie mini werkstuk gebruik om die verwantskap tussen dividend opbrengsportfolios en aandeelopbrengs te ondersoek. Elk van hierdie opbrengsportfolios is vervolgens verder verdeel in dividendstabiliteitsportfolios wat tesame met 'n regressiemodel gebruik is om die verband tussen dividendstabiliteit en aandeelopbrengs te bepaal. Dit volg uit hierdie studie dat daar 'n nie-lineêre verband tussen risiko aangepaste aandeelopbrengs en dividendopbrengs bestaan. 'n Noemenswaardige bevinding is die inverse lineêre verwantskap tussen dividend en gemiddelde aandeelopbrengs vir dividend betalende aandele op die Johannesburgse Effektebeurs. Dit blyk asof beleggers op die Johannesburgse Effektebeurs 'n premie plaas op kapitaalgroei ten koste van dividendopbrengs. Dit volg ook uit hierdie studie dat daar 'n inverse korrelasie is tussen dividendstabiliteit en risiko aangepaste aandeelopbrengs met die beta koëffissiënte wat toeneem soos dividendstabiliteit afneem. Binne 'n spesifieke dividendopbrengsportfolio is dit duidelik dat hoër sistematiese risiko geassosieer word met onstabiele historiese dividendopbrengste. Dit volg uit die resultate dat hierdie inligtingoordrag deur middel van dividende, nie beperk is tot hoë dividendopbrengs aandele nie. Aangesien dividende nie uitsluitlik deur bestuurders beheer word nie, kan 'n aandeel met lae maar stabiele dividendopbrengs, 'n boodskap van lae blootstelling aan sistematiese risiko aan die mark oordra.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52241
This item appears in the following collections: