Discrimination in the workplace

Voges, Sarah M. (Arisa) (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Some digitised pages may appear cut off due to the condition of the original hard copy

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The Employment Equity Act of 1998 compels organisations to eradicate all forms of discrimination in organisational processes and procedures. However, an ethical organisation that values and treats all employees in a fair and equitable manner has a definite strategic advantage and organisations therefore need to develop organisational cultures where managing diversity, fair dealing and equity are paramount. Organisations must ensure that optimum performance management practices are established and that rewards are allocated equitably and fairly according to merit. Recruitment and promotion selection procedures must be revised to guarantee fairness. Training and development interventions must be applied fairly to equalise opportunity. A survey conducted amongst MBA students at the USB identified that negative stereotyping and biased treatment persist in management practices. The provision of equal opportunities and managing diversity are concerns that need to be addressed. A good internal process to deal with the eradication of discrimination must be adopted by implementing a non-discrimination policy and conducting discrimination audits. All discrimination complaints must be dealt with speedily and at the lowest possible level. The remedial model developed in this technical report provides a consistent procedure whereby formal and informal complaints of discrimination could be dealt with fairly and effectively to assist organisations in eradicatinq discrimination in the workplace.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Wet op Gelyke lndiensopneming van 1998 noodsaak die uitwissing van diskriminasie in alle prosesse en prosedures van organisasasies. 'n Etiese organisasie, wat alle werknemers op'n gelyke en gelykwaardige manier behandel en respekteer, het egter 'n strategiese voordeel en dit noodsaak die ontwikkeling van 'n organisatoriese kultuur waar die bestuur van diversiteit, gelyke regte en regverdige handel voorrang moet geniet. Optimale prestasiebestuurspraktyke moet ingestel word en daarvolgens moet alle vergoeding en beloning regverdig, volgens meriete, geskied. Die prosedures vir die keuring van kandidate vir werwing en bevordering moet vir die versekering van regverdigheid hersien word. Opleiding en ontwikkeling moet aangewend word om gelyke geleenthede vir almal te skep. 'n Steekproef wat onder huidige MBA-studente onderneem is, het getoon dat negatiewe stereotipering en bevooroordeling nog op 'n gereelde grondslag in bestuurspraktyke voorkom. Die verskaffing van gelyke geleenthede en die effektiewe bestuur van diversititeit is veral sake wat dringend aandag moet geniet. Dit is belangrik dat organisasies 'n goeie interne proses om diskriminasie uit te roei in werking stel deur die daarstelling van 'n nie-diskriminasie beleid en gereelde diskriminasie ouditte. Alle klagtes van diskriminasie moet spoedig en op die laagste moontlike vlak ondersoek word. Die remediërende model wat in hierdie navorsingsverslag ontwikkel is, verskaf 'n bestendige prosedure waarvolgens alle aantygings regverdig en doelmatig hanteer kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52238
This item appears in the following collections: