Die verskansing van 'n aandeleportefeulje deur gebruik te maak van opsie- en termynkontrakte

Oelofse, Rudolf P. (2001-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The objective of this study was to determine whether a number of hedging strategies, based on option and future contracts, can be implemented to hedge a share portfolio in a successful and cost-effective way during periods of market uncertainty. The study consists of two main sections, a review of the literature and an empirical survey. The review of the literature deals with the specifications of option and future contracts that trade on SAFEXand the use of option contracts to develop different hedging strategies. In the empirical survey the different hedging strategies were applied on a share portfolio of Rim over periods of three, six, nine and twelve months. The study yielded the following conclusions: o Call and put options can be combined in various ways to create different hedging strategies such as bear spread, straddle, strip, strangle and zero cost col/ar strateg ies. o By managing the option positions of the zero cost col/arstrategy actively, the portfolio can be hedged fully and cost effectively over any period. o The portfolio can be hedged fully and cost effectively over any period through the active management of future positions. The outcome of any hedging strategy ultimately depends on the assumptions and decisions made by the portfolio manager.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om te bepaal of 'n aantal verskansingstrategieë, wat op opsie- en termynkontrakte gebaseer is, suksesvol en kostedoeltreffend toegepas kan word om 'n aandeleportefeulje teen verwagte markdalings te beskerm. Die studie is in twee hoofafdelings verdeel, naamlik 'n teoretiese en empiriese ondersoek. Die teoretiese ondersoek handel oor die spesifikasies van opsie- en termynkontrakte wat op SAFEX verhandel en die gebruik van koop- en verkoopopsies om verskillende opsiestrategieë daar te stel. In die empiriese ondersoek is die verskillende verskansingstrategieë op 'n aandeleportefeulje van R1m oor 'n aantal tydperke van drie, ses, nege en twaalf maande getoets. Die volgende gevolgtrekkings kan uit die studie gemaak word: o Koop- en verkoopopsies kan in verskeie kombinasies gebruik word om verskillende verskansingstrategieë daar te stel. Voorbeelde van sulke strategieë is die bear spread-, straddle-, strip-, strangle- en zero cost collarstrategieë. o Deur die aktiewe bestuur van opsieposisies by die zero cost collar-strategie kan 'n portefeulje te alle tye ten volle verskans word. Die strategie is ook kostedoeltreffend . o Deur die aktiewe bestuur van termynkontrakte kan 'n aandeleportefeulje ook te alle tye ten volle en kostedoeltreffend verskans word. Die uiteindelike resultaat by die gebruik van termynkontrakte om 'n portefeulje te verskans, is soos by opsiekontrakte egter afhanklik van die aannames en besluite wat deur die portefeuljebestuurder geneem word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52233
This item appears in the following collections: