Determination of the optimum number of shares to be included in a well-diversified portfolio of small capitalisation shares listed on the JSE : problem revisited

Rungqu, Mzolisi A. (2001-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The objective of this study is to determine the optimum number of shares to be included in a well-diversified portfolio of small-capitalised companies listed on the Johannesburg Securities Exchange. A previous study by Jordan (1998) on South African companies falling in this category found that at least 20 shares should be included in a well-diversified portfolio. Neu-ner and Firer (1997) conducted a similar study of naïve diversification on all shares listed on the JSE with findings that at least thirty shares should be included in a well-diversified portfolio, which concurred with the findings of the study done by Statman (1997) on the NYSE. Findings of numerous studies conducted in the USA yielded different results with suggestions that between eight and twenty random selected stocks make a welldiversified portfolio. Fama and French (1992) conducted a research on risk and return with findings that size of a company is a better proxy for risk than beta. Small companies tend to produce returns that are greater than the returns from portfolios of larger companies. The research for determining the number of shares to be included in a portfolio of small company shares was conducted using naïve or random diversification and efficient diversification based on Markowitz efficient frontier. The results of the study indicate that random diversification of a portfolio in small company shares requires between twenty and thirty shares for a portfolio to be well diversified. The findings also showed consistency for the different investment periods investigated in terms of risk reduction. The research findings concur with the studies done by Statman, and Neu-ner and Firer, which suggest that a well-diversified portfolio should contain approximately thirty shares. The efficient diversification or Markowitz diversification resulted in fewer shares included in a well-diversified portfolio. However the optimum portfolio depends on the investors' preference as to the trade-off between risk and return. Efficient diversification is primarily based on the degree of covariance between asset returns in a portfolio. The results found using this technique indicate that a well-diversified portfolio should have approximately sixteen shares. The CAPM TUTOR programme used for efficient diversification conducted the research on an ex ante basis.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om die optimale getal aandele van 'n goed gediversifiseerde portefeulje wat saamgestel is uit klein gekapitaliseerde maatskappye wat op die Johannesburgse Effektebeurs noteer is, te bepaal. 'n Vorige studie deur (Jordan, 1998) van Suid-Afrikaanse maatskappye wat in hierdie kategorie val, het bevind dat ten minste 20 aandele ingesluit behoort te word in 'n goed gediversifiseerde portefeulje. Neu-ner en Firer (1997) het 'n soortgelyke studie onderneem van naïewe diversifikasie van al die aandele wat op die Johannesburgse Effektebeurs noteer is. Hulle het bevind dat ten minste 30 aandele ingesluit behoort te word in 'n goed gediversifiseerde portefeulje, wat ooreenstem met die bevindings van die studie deur Statman (1997) oor die New Yorkse Effektebeurs. Bevindings van talle studies wat in die VSA gedoen is, het verskillende resultate opgelewer en dui daarop dat tussen agt en 20 lukraak geselekteerde aandele 'n goed gediversifiseerde portefeulje verteenwoordig. Fama en French (1992) het navorsing gedoen oor risiko en opbrengs, en het bevind dat die grootte van 'n maatskappy 'n beter aanduiding vir risiko is as beta. Klein maatskappye neig om opbrengste te lewer wat groter is as die opbrengs van portefeuljes wat bestaan uit groter maatskappye. Navorsing om die getal aandele te bepaal wat ingesluit behoort te word in 'n portefeulje wat bestaan uit aandele van klein maatskappye, is gedoen deur gebruik te maak van naïewe of lukrake diversifikasie en doeltreffende diversifikasie, gebaseer op die Markowitz doeltreffendheidsfront. Die resultate van hierdie studie dui aan dat lukrake diversifikasie, van 'n portefeulje wat uit aandele van klein maatskappye bestaan, tussen 20 en 30 aandele vereis vir die portefeulje om goed gediversifiseerd te wees. Hierdie bevindings het ook gedui op konsekwentheid vir die verskillende beleggingsperiodes wat ondersoek is in terme van risikoverlaging. Hierdie navorsingsbevindings stem ooreen met die studies van Statman, Neu-ner en Firer, wat daarop dui dat 'n goed gediversifiseerde portefeulje uit ongeveer 30 aandele behoort te bestaan. Die doeltreffende diversifikasie, of Markowitz diversifikasie, het tot gevolg gehad dat minder aandele ingesluit is in 'n goed gediversifiseerde portefeulje. Die optimale portefeulje word egter bepaal deur beleggersvoorkeur ten opsigte van die verrekening tussen risiko en opbrengs. Doeltreffende divesifikasie is hoofsaaklik gebaseer op die mate van kovariansie tussen bate-opbrengs in 'n portefeulje. Die resultate dui daarop dat deur hierdie tegniek te gebruik, 'n goed gediversifiseerde portefeulje ongeveer 16 aandele moet insluit. Die CAPM TUTOR-program wat gebruik is vir doeltreffende diversifikasie, het die navorsing op 'n ex ante (vooruitgeskatte ) basis gedoen.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52182
This item appears in the following collections: