Calculation of the average age of fixed assets and its behaviour under different conditions

Hall, Barry Charles (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Researchers at the Graduate School of Business of the University of Stellenbosch raised their concerns about the accuracy of inflation adjustment estimates. This led to research by Hanekom (1992), Marais (1992), Ozrovech (1992), Laack (1994) and an article by Hamman and Smit (1994). Hanekom, Marais, Ozrovech and Loock investigated alternative methods of calculating the average age of fixed assets for South African companies. They came to the conclusion that approximations of inflation adjustments by means of simplified formulas are inaccurate and should be discontinued. Alternative methods are time-consuming, data dependent and contain various assumptions that may lead to inaccurate results. Based on the findings and recommendations of the above-mentioned authors to develop company-specific inflation adjustment models, this study project will attempt to investigate the behaviour of the average age of fixed assets as calculated by the formula: Average age (year n) = Accumulateddepreciation (n) Depreciation(for year n) Various conditions that influence this specific calculation will be simulated in spreadsheet models. The behaviour of the approximated average age will then be explained by means of the results obtained from the spreadsheet simulations, as well as a mathematical formula that will be deducted from the simulated spreadsheet models. The understanding of the behaviour of the estimation of the average age of fixed assets and the conditions that influence this estimation might help to establish possible patterns that would assist with the development of companyspecific inflation adjustment models.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Navorsers aan die Nagraadse Bestuurskool van die Universiteit van Stellenbosch het hulle twyfel uitgespreek oor die akkuraatheid van inflasieregstellingskattings, wat gelei het tot navorsing deur Hanekom (1992), Marais (1992), Ozrovech (1992) en Loock (1994) en 'n artikel deur Hamman en Smit (1994). Hanekom, Marais, Ozrovech en Loock het alternatiewe metodes ondersoek om die berekening van die gemiddelde ouderdom van vaste bates vir Suid Afrikaanse maatskappye te doen. Die slotsom was egter dat die berekening van die waardes met behulp van eenvoudige formules onakkuraat is en eerder gestaak moet word. Alternatiewe metodes is tydrowend, afhanklik van die beskikbaarheid van inligting, en vereis aannames wat tot moontlike onakkurate antwoorde kan lei. Na aanleiding van bogenoemde skrywers se gevolgtrekkings, en aanbevelings om maatskappy-spesifieke modelle te ontwikkel om inflasieaanpassings te doen, sal hierdie studie poog om die gedrag van die gemiddelde ouderdom van vaste bates soos dit bereken word deur die volgende formule, te ondersoek: Gemiddelde ouderdom (jaar n) = Opgehoopte waardevermindering (n) Waardevermindering (vir jaar n) Verskillende toestande wat die berekening beïnvloed sal deur middel van sigblad modelle gesimuleer word. Die gedrag van die geraamde gemiddelde ouderdom sal dan verduidelik word aan die hand van die sigblaaie sowel as 'n afgeleide wiskundige formule vir die berekening van die waarde. lndien die verskillende toestande en faktore wat die berekening van die gemiddelde ouderdom van vaste bates beïnvloed, verstaan en verduidelik kan word, kan moontlike patrone geïdentifiseer word wat sal help met die ontwikkeling van meer spesifieke modelle vir inflasie-aanpassings van maatskappye.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52154
This item appears in the following collections: