A study to determine why some projects are finished late and overspent with-in Kumba Resources, not withstanding that advanced time planning techniques are freely available and are generally applied

Hartmann, M. J. (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study describes a process used to determine critical success factors that are felt to be predictive of timely completion of projects within Kumba Resources. A comprehensive literature review and the knowledge of full time line and project managers who have had experience with projects were used to generate critical success factors that was felt to be crucial to timely completion of projects within Kumba Resources. Eleven items were discovered within Kumba Resources that relate well to the available literature on the subject. These were the personal skills of the project manager, project management skills, overly optimistic estimates to obtain project approval, organisational culture, vague and conflicting scope definition, no proper project planning, project control and visibility, no proper risk management communication management not up to standard, changes to orders and contracts took longer than planned and delays caused by poor project integration. In addition, these eleven items have been reduced to six factors with the use of factor analysis. The six factors found were (1) Organisational culture, (2) Technology management, (3) Contract management, (4) Autocratic behaviour, (5) Project design and development and (6) Role clarification. Of these six factors, only technology management proofed to be well managed within Kumba Resources. This study has provided the basis for developing an intervention through which the performance on project management within Kumba Resources will be improved.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie beskryf die proses wat gevolg is om die kritieke suksesfaktore vir tydige voltooiïng van projekte binne Kumba Resources uit te lig. 'n Omvattende literatuurstudie en die kennis van voltydse projekbestuurders en lynbestuurders, wat ondervinding in projekbestuur het, is gebruik om die vraelys saam te stel. Hieruit is die kritieke suksesfaktore vir tydige voltooiïng van projekte binne Kumba Resources geïdentifiseer. Elf items het na vore gekom uit die studie wat baie goed vergelyk met die literatuur beskikbaar. Die elf items gevind in Kumba Resources is die persoonlike vaardighede van die projekbestuurder, die projekbestuur vaardighede van die projekbestuurder, oor optimistiese beramings om projekgoedkeuring te verkry, organisasie kultuur, 'n vaag of swak definisie van die omvang wat die projek behels, geen ordentlike risiko analises word gedoen, die bestuur van kommunikasie is nie op standaard nie, veranderings aan kontrakte en bestellings neem langer as beplan en vertragings word veroorsaak deur swak bestuur van projekintegrasie. Hierdie elf items is daarna saamgevoeg in ses faktore deur gebruik te maak van faktoranalise. Die ses faktore wat gevind is, is (1) Organisasie kultuur, (2) Tegnologie bestuur, (3) Kontrak bestuur, (4) Outokratiese gedrag, (5) Projek ontwerp en ontwikkeling en (6) Roluitklaring. Van die ses faktore blyk dit dat slegs tegnologie bestuur baie goed gedoen word binne Kumba Resources. Hierdie studie verskaf dus die basis en motivering vir die ontwikkeling van 'n interfensie om die prestasie in terme van projekbestuur binne Kumba Resources te verbeter.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52146
This item appears in the following collections: