Assessing the viability of an on-line sports venture opportunity

Bosch, Christiaan (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Online sport ventures seem promising and sure of success, if one considers reports on the success of on-line sport ventures and the size of the market such a venture attracts. These reports however, relate mostly to the United States and are based on a number of assumptions which might not ring true in the South African environment. Further investigation is required before committing resources to an Internet sport venture in South Africa. In this thesis the viability of such a business venture in South Africa is tested according to a well-structured model. The literature study reflects investigation into some specific Internet Business Drivers as identified, which can be related to sport in South Africa as well as investigation into typical problems faced by Internet Business Ventures. The Sports Information and Science Agency (1998) commissioned research to evaluate the impact of sport on the South African economy. Eskom (2000) commissioned research to analyse the lifestyle of South Africans in general. This useful information as well as other research will also be analysed and discussed regarding relevance to an Internet Sport Venture. The Venture Opportunity Screening Guide (Timmons, 1999: 117-156) provides a structured model to evaluate the viability of business ventures taking all available aspects into account. The model is based on a number of screening criteria used by venture capitalists, entrepreneurs and investors to screen business ventures. This model will be used as the foundation of this thesis to research a final conclusion on the viability of an Internet Sport Venture in South Africa.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit lyk asof Internet Sport ondernemings baie potensiaal het. Dit lyk asof die meeste verslae wat handel oor sulke ondernemings verwys na suksesse in Amerika. Die gevolgtrekkings gemaak geld nie noodwendig vir Suid Afrika nie. Verdere ondersoeke is noodsaaklik voordat die navorsing as toepaslik tot die Suid Afrikaanse milieu geïdentifiseer kan word. Die lewensvatbaarheid van 'n soortgelyke onderneming in Suid Afrika word in hierdie tesis ondersoek deur middel van 'n goed gestruktureerde model. Die literatuurstudie som navorsing in verband met spesifieke toonaangewende Internet ondernemings op, wat van toepassing is op die Suid Afrikaanse situasie. Tipiese probleme ondervind deur Internet ondernemings word ook bespreek. Navorsing in verband met die uitwerking van sport op die Suid-Afrikaanse ekonomie is aangevra deur Die Sport Informasie en Wetenskap Agentskap (1998). Navorsing aangaande die lewenstyl van Suid-Afrikaners is ook aangevra deur Eskom (2000). Data van hierdie en soortgelyke navorsing word geanaliseer en bespreek om die impak daarvan op 'n Suid Afrikaanse Internet Sport Onderneming te ondersoek. Die "Venture Opportunity Screening Guide" (Timmons, 1999: 117-156) verskaf 'n gestruktureerde model om die potensiaal van besigheids-geleenthede te ondersoek. Die model is gebaseer op die evaluerings-kriteria wat gebruik word deur finansiers, entrepeneurs, en beleggers om die potensiaal van geleenthede te ondersoek. Die model sal dien as basis van die ondersoek in hierdie tesis waarvan 'n finale slotsom in verband met die potensiaal van sodanige onderneming gemaak kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52140
This item appears in the following collections: