An analysis of the construction and comparability of the value added statements published by companies listed on the Johannesburg Stock Exchange

De Jong, Anton J. S. (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study examines the construction and comparability of Value Added Statements published by listed industrial companies on the Johannesburg Stock Exchange during a two-year period starting in 1999. No Accounting Standard is presently available for preparing the Value Added Statement. Therefore, this study has as its aim the encapsulation of the various faulty recordings of different items in the statement. The published financial statements for 1999 and 2000 of more than 200 companies were analysed and compared to a previously developed standardised statement to ascertain items incorrectly included or omitted. The inclusion or extraction of these items in the standardised statement determines the actual value added by a company. The study also accurately identifies those items that are mostly recorded incorrectly and which contribute to the inadequacies of the Value Added Statement. For the Value Added Statement to put the wealth created by an organisation in a proper perspective, the comparability thereof will have to be enhanced by the constant application of a methodical and uniform model that incorporates clearly defined entries. Users of Value Added Statements should thus be able to compare the results in a statement of an entity over a given period of time to evaluate trends and cycles and should furthermore, be able to compare the statements of various companies in order to determine the relative performance of a company in the creation of wealth.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die konstruksie en vergelykbaarheid van Toegevoegdewaardestate wat gepubliseer is oor 'n tydperk van twee jaar, beginnende 1999, deur industriële maatskappye wat op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer is. Geen Rekeningkundige Standpunt is tans beskikbaar vir die opstel van Toegevoegdewaardestate nie. Gevolglik het hierdie studie dit ten doel om die foutiewe inskrywings van verskeie items te identifiseer. Die gepubliseerde finansiële state vir 1999 en 2000 van meer as 200 maatskappye is geanaliseer en vergelyk met 'n gestandaardiseerde staat wat vooraf ontwikkel is. Die doel van hierdie analise was om items te identifiseer wat verkeerdelik ingesluit is of weggelaat is in die betrokke state. Die werklike waarde wat toegevoeg is, word gevolglik bepaal deur die insluiting of weglating van die items in die gestandaardiseerde staat. Die studie identifiseer ook daardie items wat die meeste verkeerdelik gerapporteer word en wat die grootste bydrae lewer tot die vermindering in die aanwending en waarde van die Toegevoegdewaardestaat. Om werklik perspektief te plaas op die rykdom wat geskep word deur 'n organisasie, sal die vergelykbaarheid van die Toegevoegdewaardestaat verbeter moet word deur die deurlopende toepassing van 'n sistematiese en konstante model wat duidelik omskryfde inskrywings inkorporeer. Die gebruikers van Toegevoegdewaardestate moet dus in staat gestel word om 'n vergelyking te tref tussen die resultate van 'n entiteit oor 'n gegewe tydperk ten einde tendense en siklusse te evalueer, asook om die resultate van verskillende maatskappye te vergelyk ten einde 'n maatskappy se relatiewe werksverrigting te bepaal aangaande waardetoevoeging.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52094
This item appears in the following collections: