A business and revenue model for the B to B E-marketplace environment

Kane, Ian J. (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Organisations have progressed from managing their information system isolated from each department to a fully integrated enterprise resource planning system. This has resulted in transparency of information throughout the organisation. Organisations initially communicated directly with each other via facsimile and electronic data interchange on a oneto- one basis, whereas the business-to-business e-marketplace facilitates a many-to-many relationship and assists in improving efficiencies in the supply chain. In order for these emarketplaces to succeed, it is vital that they focus on achieving the critical success factors such as liquidity, fulfilment and implementation of basic business principles to name a few. The backing of the industry’s “Bricks and Mortar” organisations is important since this gives the buyer or supplier the capability to attract the other members of the e-marketplace. Further to this, these organisations contribute knowledge of the industry and an understanding of the customer’s requirements. The e-marketplace should be seen as a community, where not only the procurement process is facilitated, but where also other value adding services such as logistics and finance are offered. In order to ensure the sustainability of the e-marketplace, it is important to define its life cycle. It is envisaged that the life cycle will consist of four phases, namely procurement, value added services, knowledge and customer relations management. The business model should be focused on ensuring that the maximum revenue is achieved during each of these phases. One of biggest benefits of the e-marketplace and also an essential component for its survival, is that all information relating to the procurement process and value added services should be rooted through and stored in the data warehouse. This data warehouse will thus become rich in information that could be sold as knowledge in the long term and create a significant revenue stream in the later life cycle phases of the e-marketplace. A case study of Quadrem illustrates that the e-marketplace is in the early stage of the life cycle and that extensive further development is required before the true value of the businessto- business e-marketplace can be attained.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Ondernemings het vordering gemaak vanaf die bestuur van inligtingstelsels, geïsoleerd van mekaar in departemente, na ‘n ten volle geïntegreerde besigheidsbronbeplanningstelsel. Dit het gelei tot deursigtigheid van inligting dwarsdeur die hele onderneming. Ondernemings het aanvanklik direk met mekaar gekommunikeer op ‘n een-tot-een basis met behulp van fakse en EDI, terwyl die besigheid-tot-besigheid e-markomgewing ‘n baie-tot-baie verwantskap fasiliteer en bydra tot die verbetering van effektiwiteit in die toevoerketting. Dit is noodsaaklik dat die e-markomgewing daarop fokus om die kritiese suksesfaktore soos likiditeit, uitvoering en implementering van basiese besigheidsbeginsels, om slegs ‘n paar te noem, te bereik, ten einde suksesvol te wees. Die ondersteuning van die industrie se tradisionele “Bricks and Mortar” ondernemings is belangrik, aangesien dit die koper of verskaffer die vermoë gee om ander lede van die e-markomgewing aan te trek. Buitendien maak dié ondernemings ‘n bydrae tot die kennis van die industrie en insig in die klante se behoeftes. Die e-markomgewing moet as ‘n gemeenskap gesien word, waar nie alleen die verskaffingsproses gefasiliteer word nie, maar waar ook ander waarde toevoegingsdienste soos logistiek en finansier aangebied word. Ten einde die volhoudbaarheid van die emarkomgewing te verseker, is dit belangrik om die lewensiklus te definieer. Dit word voorsien dat die lewensiklus uit vier fases sal bestaan, naamlik verskaffing, waarde toevoegingsdienste, kennis en kliënteverhoudingsbestuur. Die besigheidsmodel moet daarop fokus om te verseker dat die maksimum inkomste gedurende elke fase gegenereer word. Een van die grootste voordele van die e-markomgewing, en ook ‘n noodsaaklike komponent vir oorlewing, is dat al die inligting verwant aan die verskaffingsproses en waarde toevoegingsdienste deur die datastoor gekanaliseer moet word en daar gestoor word. Hierdie datastoor sal dus ryk aan inligting word wat op die langtermyn as kennis verkoop kan word en sodoende ‘n wesenlike inkomstestroom genereer in die latere fases van die lewensiklus van die e-markomgewing. ‘n Gevallestudie van Quadrem illustreer dat die e-markomgewing in die vroeë stadium van die lewensiklus is en dat omvattende verdere ontwikkeling vereis word voordat die ware waarde van die besigheid-tot-besigheid e-markomgewing bereik kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52059
This item appears in the following collections: